Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 41 นาที

สร้าง Corporate Entrepreneurship Mindset เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายของตัวเองและองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าร่วมกัน

บริหารทีมและพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของทีมเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้ทีมมีพลังแรงใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่ความเติบโตของธุรกิจ

สอนโดย ครูตู่ สุชาดา แพรเมือง - Organization Development Consultant

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 41 นาที

สร้าง Corporate Entrepreneurship Mindset เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายของตัวเองและองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าร่วมกัน

บริหารทีมและพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของทีมเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้ทีมมีพลังแรงใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่ความเติบโตของธุรกิจ

สอนโดย ครูตู่ สุชาดา แพรเมือง - Organization Development Consultant

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.8 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
องค์กรธุรกิจย่อมต้องการให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่อาจยังไม่มีกระบวนการในการสนับสนุนการเติบโตแบบนั้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพียงแค่นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่เพียงพอ องค์กรจำเป็นต้องมีกระบวนการในการสนับสนุนนวัตกรรมไอเดียต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งต้องขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ หรือที่เรียกว่า Talent ซึ่งTalent จะช่วยให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับความท้าทายทางธุรกิจและความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกได้ดียิ่งขึ้น โดยพวกเขาจะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังแรงใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่ความเติบโตของธุรกิจและสะท้อนเป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เสมือนเป็นผู้ประกอบการในองค์กร (Corporate Entrepreneurship) คอร์ส Cultivate Corporate Entrepreneurship จึงออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้มีส่วนร่วมและดึงขีดความสามารถของตัวเองออกมาเพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ผลลัพธ์ให้กับองค์กร ทำให้พนักงานมีทัศนคติในการเติบโต ยอมรับความเปลี่ยนแปลง พร้อมไปข้างหน้า และมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ของธุรกิจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สร้าง Corporate Entrepreneurship Mindset เชื่อมโยงเป้าหมายของตัวเองและองค์กรเพื่อให้มีแรงขับดันที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้
- มีแนวคิดของความเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาสของธุรกิจ
- สามารถบริหารทีมและพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของทีม ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้มีความสามารถโดดเด่นในองค์กร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานขึ้นไป 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.8 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที