Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 7 นาที

พัฒนาทักษะ Critical Thinking ในยุคดิจิทัลอย่างแม่นยำจากการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัดสินใจครั้งสำคัญ ๆ ได้อย่างเฉียบคมและตรงเป้า

สอนโดย อ.พีท ชวรณ ธีระกุลชัย - Business Transformation Coach

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 7 นาที

พัฒนาทักษะ Critical Thinking ในยุคดิจิทัลอย่างแม่นยำจากการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัดสินใจครั้งสำคัญ ๆ ได้อย่างเฉียบคมและตรงเป้า

สอนโดย อ.พีท ชวรณ ธีระกุลชัย - Business Transformation Coach

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะ Critical Thinking และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในปัจจุบันที่โลกยุคดิจิทัลและสถานการณ์ต่าง ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่งผลให้วิธีคิด วิธีการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ อาจไม่ทำให้องค์กรเติบโตหรือเดินไปข้างหน้าได้ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่พร้อมปรับตัวตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือ องค์กรจะต้องพัฒนาบุคลากรที่เคยเติบโตและประสบความสำเร็จด้วยวิธีการเดิม ๆ ให้เปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงวิธีตัดสินใจ รวมถึงการยอมรับวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยแต่จะส่งผลให้ภาพรวมขององค์กรเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับโลกในยุคดิจิทัล ที่บีบให้ผู้รอดคือผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงเท่านั้น ความสามารถในการปรับตัวพลิกแพลงให้เข้ากับสถานการณ์เกิดขึ้นได้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งหลาย ๆ คนรู้ดีว่า นี่เป็นเรื่องที่พัฒนาและฝึกฝนได้ไม่ง่ายนัก บ้างก็ว่าอยู่ที่การเลี้ยงดู อยู่ที่ต้นทุนและสภาพแวดล้อมในการเติบโตของแต่ละคน แต่จริง ๆ แล้ว ทักษะนี้สามารถพัฒนาได้ แต่ต้องมีกระบวนการฝึกที่ถูกเตรียมการและออกแบบมาอย่างดี  หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้กระบวนการอย่างง่ายในการสร้างเหตุผลในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล โดยผลลัพธ์สูงสุดที่อาจคาดหวังได้ คือการที่ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกฝนจนคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระบบความคิดที่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พัฒนาทักษะการประเมินสถานการณ์ในยุคดิจิทัลอย่างแม่นยำจากการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- เรียนรู้กระบวนการในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
- พัฒนาการวิเคราะห์และการตัดสินใจในครั้งสำคัญ ๆ ให้เฉียบคมและตรงเป้า

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้มีความสามารถโดดเด่น ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานขึ้นไป 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที