Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Basic Managerial Skill ทักษะการเป็นผู้บริหารที่ดี (เตรียมความพร้อม)
3,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ

สอนโดย Growing Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท ส่งพนักงานมาอบรมกับเรากว่า 70,000 คน

3,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ

สอนโดย Growing Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท ส่งพนักงานมาอบรมกับเรากว่า 70,000 คน

ผู้สอน

Growing Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

160 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท
  • มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ
  • มีหลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสาร และหลักสูตรอื่นๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ทำงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มทักษะของความเป็นผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ ?

เมื่อมีคนมาบอกคุณว่า ให้ไปรับตำแหน่ง "หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ" คำตอบที่ได้ยินให้ความคิดของคุณเองเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ คำตอบมักจะเป็น "ไม่พร้อม ไม่มั่นใจ ฉันยังไม่มีความสามารถ ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหัวหน้า หรือ ผู้จัดการเลย" ไม่มีคำว่า "พร้อม 100%" มีแต่ว่าตัวเราหรือองค์กรได้มีการเตรียมพร้อมให้กับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ และการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องและเหมาะสมของการเป็นหัวหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของคุณเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความพร้อม และ มั่นใจ ในการเริ่มต้นที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งการทำงานที่ต้องใช้การบริหารจัดการมากขึ้น และการมีทักษะของความเป็นผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานที่มีศักยภาพ สามารถก้าวขึ้นมายังตำแหน่ง หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ ได้อย่างมั่นใจและเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

หลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น
- ภาพรวมของหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็น "หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ"
- สิ่งสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีมงาน เช่นการสอนงาน การให้คำชมเชย การทำงานเป็นทีม
- การดูแลมาตรฐานของแผนก ขององค์กร หรือหน่วยธุรกิจที่ได้รับผิดชอบ เช่นการดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้คุณภาพ การบริการ และ ความสะอาด เป็นต้น
- การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับยอดขาย เช่น การบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อการขาย
- บริหารจัดการต้นทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร เช่น ต้นทุนสินค้า ต้นทุนค่าแรง เป็นต้น
- ความรู้อื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ใครๆ ก็ยอมรับ ซึ่งจะได้แนวคิด มุมมอง และแนวทางในการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ
- นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุริจที่รับผิดชอบ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หลักสูตรอื่นๆ มาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้า หรือ ผู้จัดการ
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในการทำงานในตำแหน่ง หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้แบบ Micro Learning ดูคลิปสั้น ๆ ไม่เกิน 10 นาที ก็สามารถเข้าใจได้ นอกจากนี้หากทำ Quiz ได้มากกว่า 80 % ก็จะได้รับใบ Certificate กลับไปอีกด้วย

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Growing Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

160 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท
  • มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ
  • มีหลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสาร และหลักสูตรอื่นๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ทำงาน
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นรภัทร จินาห้อง
บทเรียนสะเปะสะปะ สลับไปมา ไม่จัดกลุ่ม เนื้อหาค่อนข้างเอียงไปทางการค้าปลีก ไม่ใช่การบริหารองค์การ (corporate)
Avatar
by Panu Srestasathiern
B2452bff b45f 48eb 8840 302158d4f977
by Patcharaporn Luedevasin
Default
by Pratiy Kaenty
Default
by กฤติพงศ์ ม้วนโคกสูง
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที