Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Basic Managerial Skill ทักษะการเป็นผู้บริหารที่ดี (เตรียมความพร้อม)
3,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ

สอนโดย Growing Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท ส่งพนักงานมาอบรมกับเรากว่า 70,000 คน

3,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ

สอนโดย Growing Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท ส่งพนักงานมาอบรมกับเรากว่า 70,000 คน

ผู้สอน

Growing Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

124 รีวิว

22 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท
  • มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ
  • มีหลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสาร และหลักสูตรอื่นๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ทำงาน

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ ?

เมื่อมีคนมาบอกคุณว่า ให้ไปรับตำแหน่ง "หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ" คำตอบที่ได้ยินให้ความคิดของคุณเองเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ คำตอบมักจะเป็น "ไม่พร้อม ไม่มั่นใจ ฉันยังไม่มีความสามารถ ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหัวหน้า หรือ ผู้จัดการเลย" ไม่มีคำว่า "พร้อม 100%" มีแต่ว่าตัวเราหรือองค์กรได้มีการเตรียมพร้อมให้กับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ และการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องและเหมาะสมของการเป็นหัวหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของคุณเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความพร้อม และ มั่นใจ ในการเริ่มต้นที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งการทำงานที่ต้องใช้การบริหารจัดการมากขึ้น และการมีทักษะของความเป็นผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานที่มีศักยภาพ สามารถก้าวขึ้นมายังตำแหน่ง หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ ได้อย่างมั่นใจและเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

หลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น
- ภาพรวมของหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็น "หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ"
- สิ่งสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีมงาน เช่นการสอนงาน การให้คำชมเชย การทำงานเป็นทีม
- การดูแลมาตรฐานของแผนก ขององค์กร หรือหน่วยธุรกิจที่ได้รับผิดชอบ เช่นการดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้คุณภาพ การบริการ และ ความสะอาด เป็นต้น
- การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับยอดขาย เช่น การบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อการขาย
- บริหารจัดการต้นทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร เช่น ต้นทุนสินค้า ต้นทุนค่าแรง เป็นต้น
- ความรู้อื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ใครๆ ก็ยอมรับ ซึ่งจะได้แนวคิด มุมมอง และแนวทางในการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ
- นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุริจที่รับผิดชอบ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หลักสูตรอื่นๆ มาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้า หรือ ผู้จัดการ
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในการทำงานในตำแหน่ง หัวหน้า หรือ ผู้จัดการ

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้แบบ Micro Learning ดูคลิปสั้น ๆ ไม่เกิน 10 นาที ก็สามารถเข้าใจได้ นอกจากนี้หากทำ Quiz ได้มากกว่า 80 % ก็จะได้รับใบ Certificate กลับไปอีกด้วย

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Growing Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

124 รีวิว

22 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท
  • มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ
  • มีหลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสาร และหลักสูตรอื่นๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ทำงาน
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
B2452bff b45f 48eb 8840 302158d4f977
by Patcharaporn Luedevasin
Default
by Pratiy Kaenty
Default
by กฤติพงศ์ ม้วนโคกสูง
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที