Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 57 นาที

ขยายขีดความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016

สามารถเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ Microsoft Office Specialist Certification

สอนโดย สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 57 นาที

ขยายขีดความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016

สามารถเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ Microsoft Office Specialist Certification

สอนโดย สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

60 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างเอกสารในลักษณะการประมวลคำ ลักษณะของเอกสารที่มีการจัดคำ จัดตำแหน่งข้อความให้เป็นระเบียบ สวยงาม นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ จดหมาย รายงาน ซองจดหมาย ฉลาก จนถึงการทำหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ปัจจุบันโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมใช้กันมากในองค์กรภาครัฐ หรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจ ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะตอบสนองให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงหลักการใช้งานโปรแกรม Word
2. สามารถสร้างฟอร์มได้ และจัดการเอกสารในรูปแบบของฟอร์ม ด้วยโปรแกรม Word ได้
3. ได้ทราบถึงหลักการทำงานร่วมกันบนไฟล์เดียวกัน และประยุกต์ใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การเปรียบเทียบเอกสาร การจำกัดสิทธิการแก้ไขเอกสาร และการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง
4. ได้ทราบถึงการใช้มาโคร และสามารถบันทึกมาโคร แก้ไขคำสั่งมาโคร และสร้างปุ่มคำสั่งมาโครเพิ่มบน Ribbon ได้
5. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Microsoft Office Specialist Certification

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการใช้งาน Microsoft Word 2016 ได้คล่องขึ้น
- ผู้ที่ต้องการสอบ Microsoft Office Specialist Certification

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความสามารถพื้นฐานในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
- รู้จักหรือเคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นต่ำกว่า 2016
- ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2016

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

60 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by samrong yantapan
Default
by ชลธิชา ปึง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที