Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 59 นาที

สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการ Cleansing ข้อมูลด้วย Excel อย่างง่าย ๆ ที่จะเปลี่ยนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอร์สนี้มีคำตอบ

ให้ความรู้โดยสถาบัน ARIT ที่มีผู้เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 59 นาที

สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการ Cleansing ข้อมูลด้วย Excel อย่างง่าย ๆ ที่จะเปลี่ยนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอร์สนี้มีคำตอบ

ให้ความรู้โดยสถาบัน ARIT ที่มีผู้เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การทำความสะอาดข้อมูล หรือการล้างข้อมูล คือ กระบวนการตรวจสอบ การแก้ไข หรือการลบรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูลในตาราง Excel ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการจัดการฐานข้อมูล หรืออีกนัยหนึ่ง อาจหมายถึง การจัดการกับความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ คอร์สนี้สอนขั้นตอนวิธีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสรุปผลโดยวิเคราะห์ในขั้นต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) สามารถกำจัดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่มาจากหลากหลายฐานข้อมูล
2) สามารถป้องกัน และปรับปรุงวิธีการนำเข้าข้อมูล เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การคีย์ข้อมูลลงระบบ
3) สามารถจัดการชุดข้อมูลที่จะนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบได้ง่ายขึ้น และเร็วขึ้น
4) สามารถจัดทำรายงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ และได้รับการปรับปรุงที่ทันสมัย มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้เทคนิคในการจัดการกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ
- ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากตารางใน Excel

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center
คะแนนเฉลี่ย
1.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
?1537866487
by mon audit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที