Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สามารถสร้างรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ Business Intelligence (BI) ที่เหมาะสม

มีตัวอย่าง Workshop การสร้าง Report แบบ Interactive ทบทวนให้ผู้เรียน

เรียนกับสถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สามารถสร้างรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ Business Intelligence (BI) ที่เหมาะสม

มีตัวอย่าง Workshop การสร้าง Report แบบ Interactive ทบทวนให้ผู้เรียน

เรียนกับสถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

60 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การ Connect Data เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop Data Source และจัดการกับ Data Set เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Microsoft Power BI Desktop เป็นโปรแกรมจาก Microsoft ที่สามารถช่วยวิเคราะห์ หรือช่วยสรุปผลข้อมูลจำนวนมากได้ไม่จำกัด จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server เป็นต้น และสามารถสร้างรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ Business Intelligence (BI) ที่เหมาะสำหรับนำมาสร้างรายงานในรูปแบบ Interactive ได้อย่างรวดเร็ว Power BI Desktop นั้นมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลของกราฟให้เลือกมากมาย สามารถนำไปใช้งานได้ในรูปแบบ Real Time โดยแสดงผลผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile หรือ Tablet ได้อีกด้วย ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมในการวางแผนการทำงาน หรือกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในทางธุรกิจทำให้คุณนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- การ Connect Data เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop Data Source ต่าง ๆ
- การจัดการกับ Data Set เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์
- การสร้าง Query เพื่อกรองข้อมูล และการ Filter ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการเท่านั้น
- การใช้งาน Report View ใน Power BI Desktop
- มีตัวอย่าง Workshop การสร้าง Report แบบ Interactive

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจการใช้งานของโปรแกรม Power BI Desktop เพื่อสร้างสรรค์รายงานสรุปผลข้อมูลต่าง ๆ สำหรับนำเสนอแบบ Interactive ได้อย่างมืออาชีพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานการใช้งาน Windows และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

60 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by เกียรติวัฒน์ บุญทรง
Default
by Jatupoj Kongwattana
Default
by วราภรณ์ ทองเหง้า

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที