Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 35 นาที

รวมวิธีการใช้งาน Office Apps และเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงมืออาชีพ

การใช้ Word, PowerPoint, Excel และ Outlook บนระบบออนไลน์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้ขีดจำกัด

สอนโดย สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 35 นาที

รวมวิธีการใช้งาน Office Apps และเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงมืออาชีพ

การใช้ Word, PowerPoint, Excel และ Outlook บนระบบออนไลน์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้ขีดจำกัด

สอนโดย สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office ตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานจนไปสู่มืออาชีพ เพื่อให้คุณมีทักษะที่จำเป็นในการจัดการงานทุกประเภทและทำงานรวมกับทุกคนในองค์กรได้อย่างราบรื่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
รวมวิธีการใช้งาน Office Apps และเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงมืออาชีพ ตอบสนองให้ท่านได้รับความรู้พื้นฐาน ทักษะ และมีความสามารถในการใช้ Word, PowerPoint, Excel และ Outlook บนระบบออนไลน์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้ขีดจำกัด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- การทำงานกับเอกสาร Word และเทคนิคการใช้เครื่องมือปรับแต่งเอกสารต่าง ๆ รวมถึงรู้จักโปรแกรมช่วยอ่าน และการทำงานร่วมกัน
- การใช้งาน Excel สร้างตารางอัตโนมัติ เทคนิคการเติมข้อมูลและการใช้สูตรคำนวณอย่างรวดเร็ว การปรับแต่งแผนภูมิ และการทำงานกับทีมในไฟล์เดียวกัน
- การใช้งาน PowerPoint เพื่อการนำเสนอ งานออนไลน์ ใช้เครื่องมือออกแบบใหม่ ๆ ให้ไอเดียการตกแต่งดึงดูดความสนใจ สวยงามยิ่งขึ้น รวมถึงเทคนิคกับการรวมสไลด์ แทรกวิดีโอออนไลน์ การเปลี่ยนสไลด์ สร้างภาพเคลื่อนไหว และการนำเสนอสไลด์แบบมืออาชีพ
- การใช้งาน Outlook เพื่อการติดต่อสื่อสาร รับ ส่ง อีเมล โดยมีการเพิ่มลายเซ็นอัตโนมัติของผู้ส่ง วิธีการแนบไฟล์เอกสารจาก OneDrive การใช้งานปฏิทิน นัดหมายหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นขณะทำงานนอกสถานที่หรือทำงานจากบ้าน Work from Home การจัดการผู้ติดต่อเพื่อไม่ให้พลาดการนัดหมาย หรือข้อมูลสำคัญ รวมถึงการใช้เครื่องมือจัดการงานบน Office 365

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
บุคคลทั่วไปที่สนใจการนำเครื่องมืออนไลน์ของ Microsoft 365 หรือ Office 365 ไปใช้เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานเอกสาร การคำนวณ สร้างกราฟ การรายงานผล การนำเสนอ และการติดต่อสื่อสาร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
- ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต และอีเมลเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที