Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 20 นาที

เรียนรู้วิธีการสร้างฟอร์มแบบสำรวจความเห็นออนไลน์ การสร้างกราฟพาเรโต เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจ

ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหา ความเสียหาย พร้อมวิเคราะห์การหาทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

สอนโดย สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 20 นาที

เรียนรู้วิธีการสร้างฟอร์มแบบสำรวจความเห็นออนไลน์ การสร้างกราฟพาเรโต เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจ

ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหา ความเสียหาย พร้อมวิเคราะห์การหาทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

สอนโดย สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะเป็นการแนะนำเครื่องมือช่วยจัดทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้สินค้า แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการให้บริการ แบบสำรวจการทำงานของพนักงานภายใน แบบสำรวจความคิดเห็นและนำมาสร้างกราฟพาเรโตเพื่อการวิเคราะห์ ให้เห็นถึงปัญหาของธุรกิจว่า 20% ของปัญหาใด ที่ส่งผลลัพธ์ให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจถึง 80% โดยผลการวิเคราะห์จะสามารถนำมาแก้ปัญหา ปรับปรุงบริการ และบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ความรู้เกี่ยวกับกฏ 80/20 ของพาเรโต เพื่อการหาสาเหตุของปัญหา
- วิธีสร้างฟอร์มแบบสำรวจความเห็นออนไลน์
- การจัดเก็บข้อมูล
- การสร้างกราฟพาเรโต
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ
- การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงบริการ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เหมาะกับผู้บริหารโครงการ หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการนำเครื่องมือไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
มีพื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรม Excel และความเข้าใจการดำเนินงานธุรกิจที่ท่านทำงานอยู่ในเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที