Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 8 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เพิ่มทักษะการใช้งาน Microsoft Excel และ Googles Sheet ให้คุณสามารถจัดการงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ให้ความรู้โดยสถาบัน ARIT ที่มีผู้เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

990 บาท 1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 8 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เพิ่มทักษะการใช้งาน Microsoft Excel และ Googles Sheet ให้คุณสามารถจัดการงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ให้ความรู้โดยสถาบัน ARIT ที่มีผู้เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
จัดการข้อมูลบน Workbook โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติ สร้าง Visuals และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทำงานร่วมกันแบบ Real Time โดยแก้ไขอยู่บน Worksheet เดียวกัน ประหยัดเวลา และสร้างชิ้นงานอย่างง่ายจาก Templates สร้าง Chart และ Table เพื่อช่วยนำเสนองานที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย Share your workbook รองรับทั้ง mobile, desktop และ website สามารถเพิ่มข้อมูลลงใน Excel จากภาพถ่าย โดยใช้แอปฯ Excel เพียงถ่ายภาพตารางข้อมูลบนอุปกรณ์ Android หรือ iPhone

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ประหยัดเวลา และสร้างชิ้นงานอย่างง่ายจาก Templates
- สร้าง Chart และ Table เพื่อช่วยนำเสนองานที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย
- Share your workbook รองรับทั้ง mobile, desktop และ website

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้งานเครื่องมือออนไลน์สำหรับสร้างชิ้นงาน พร้อมแก้ไขแบบ Real Time อีกทั้งยังสามารถแชร์ข้อมูลให้กับผู้อื่นได้ง่ายและรวดเร็ว

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุทิพร ประชุมพล
Avatar
by TheNOTTO PM
สอนเข้าใจได้ดีครับ
Default
by Pattama Panyawai
Open uri20210410 25 1j83oho?1618051834
by วาทิต จิตรจันทึก

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที