Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 27 นาที

คอร์สออนไลน์ที่จะมาเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนให้กับคุณจากการลงทุนในสตาร์ทอัพ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ประเมินมากกว่า 1,500 สตาร์ทอัพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 27 นาที

คอร์สออนไลน์ที่จะมาเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนให้กับคุณจากการลงทุนในสตาร์ทอัพ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ประเมินมากกว่า 1,500 สตาร์ทอัพ

ผู้สอน

Dylan Keota (ดีแลน แก้วตา)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ประเมินมากกว่า 1,500 สตาร์ทอัพ
  • ได้ลงทุนใน Unicorn มากกว่า 3 ราย
  • ลงทุนใน Startup ชื่อดังเช่น 24 Fix, Igloo, Freshket, Konvy, Techsauce, Polestar, Lotus tech เป็นต้น
A2D Ventures

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

  • A platform where Angel Investors meet tomorrow's Game Changing Startups from Southeast Asia

"เรียนรู้เรื่องลงทุนสตาร์ทอัพอย่างมืออาชีพ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงในยุคดิจิทัล"
ในยุคดิจิทัล สตาร์ทอัพกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ การลงทุนในสตาร์ทอัพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนสูง

คอร์สออนไลน์ "Startup Investing Masterclass" จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักการและกลยุทธ์การลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ความหมายของสตาร์ทอัพ เศรษฐกิจดิจิทัล ไปจนถึงบทบาทของนักลงทุน ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมและเข้มข้น คุณจะเข้าใจถึงประโยชน์ของการลงทุนสตาร์ทอัพ และเรียนรู้วิธีการเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพมืออาชีพ เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในยุคดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต

สิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนในคอร์สนี้
1) สตาร์ทอัพคืออะไร - What is a startup? 
2) เศรษฐกิจดิจิทัลและบทบาทของสตาร์ทอัพคืออะไร - What is a digital economy and the role of startups? 
3) ผลกระทบของสตาร์ทอัพและเศรษฐกิจดิจิทัล - The impacts of startups and digital economy 
4) ทำความเข้าใจเรื่องการร่วมลงทุน - Understanding Venture Capital 
5) ใครคือนักลงทุนเทวดา - What is an Angel Investor? 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เข้าใจหลักการและกลยุทธ์ในการลงทุนสตาร์ทอัพให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้

ใครควรเรียนคอร์สนี้
ผู้ที่สนใจด้าน สตาร์ทอัพ เทคโนโลยี และการลงทุนในสตาร์ทอัพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้  

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Dylan Keota (ดีแลน แก้วตา)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ประเมินมากกว่า 1,500 สตาร์ทอัพ
  • ได้ลงทุนใน Unicorn มากกว่า 3 ราย
  • ลงทุนใน Startup ชื่อดังเช่น 24 Fix, Igloo, Freshket, Konvy, Techsauce, Polestar, Lotus tech เป็นต้น
A2D Ventures

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

  • A platform where Angel Investors meet tomorrow's Game Changing Startups from Southeast Asia
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
14
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by มานพ ชูติเสรี
Default
by saichol chanpet
Screenshot%202566 10 09%20at%2011.00.14
by Parinya Samrongsap
Avatar
by บัณฑิตา ก.
Default
by Napatcha Peawsamran
Default
by CHANWUT SITTIPONGPITTAYA
11866208 726747297469107 8901518433748136340 n
by Sopon Sriwattana
Default
by สุริ โอ
Default
by นูรท์อัยนีย์ ชะลายนเดชะ
Default
by ขวาน ผ่าซาก

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที