Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 59 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 22 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดยวิทยากรคุณภาพจาก SCG

สอนการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 7 อย่างที่ถูกนำมาใช้กิจกรรม QC เพือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 59 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 22 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดยวิทยากรคุณภาพจาก SCG

สอนการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 7 อย่างที่ถูกนำมาใช้กิจกรรม QC เพือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

ผู้สอน

SCG

4.6 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

5 คอร์ส

  • กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี
  • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศ
  • ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท

7 QC Tools เป็นเครื่องมือพื้นฐาน 7 อย่างที่ถูกนำมาใช้กิจกรรม QC
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผล
อันที่จริงแล้วเครื่องมือในการทำงานหรือการแก้ปัญหามีมากมาย
แต่ 7 QC Tools นี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของบุคลากรทุกระดับ
จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในงานหลายๆ ด้าน

เครื่องมือ 7 อย่างนี้ประกอบด้วย
- ผังก้างปลา
- แผ่นตรวจสอบ (เช็คชีท)
- ผังพาเรโต
- กราฟ
- ผังการกระจาย
- ฮีสโตแกรม
- และแผนภูมิควบคุม

ซึ่งเครื่องมือทั้ง 7 นี้ไม่จำกัดการใช้งานที่กิจกรรม QC เท่านั้น
เราสามารถนำไปใช้กับงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและตัวเลข
ทั้งในงานอุตสาหกรรม งานบริการ และงานด้านอื่นๆ

ในบทเรียนนี้ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน 7 อย่างที่ใช้ในกิจกรรม QC
เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในงานของท่าน
โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ของ SCG จำนวน 7
ท่านมาช่วยกันบรรยายเครื่องมือทั้ง 7 อย่างง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนเข้าใจเครื่องมือพื้นฐาน 7QC Tools
2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือพี้นฐาน 7QC Tools ได้
3. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในหน้างานจริง

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะกับใคร
- ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
- ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนอะไรก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดเป็นพิเศษมาก่อน

ผู้สอน
วิทยากรจาก SCG

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
SCG

4.6 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

5 คอร์ส

  • กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี
  • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศ
  • ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชลาลัย สังข์สวาท
Default
by aroon Boonpa
Open uri20181206 29870 q8vfqu?1544091462
by Pakdeeporn Boromsuk
อยากให้มีเกียรติบัตรให้ด้วยค่ะ
?1568094614
by treer boon
Default
by HRD HMT
Untitled 2
by SkillLane Team
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Default
by อรุณณี นาคดี
Default
by ธีรนาถ ทรงอยู่

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที