Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 0 นาที

คอร์สนี้เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้งและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมบอร์ดคอนโทรลเลอร์

คอร์สนี้ทำให้คุณสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับสมาร์ทโฟนได้

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 0 นาที

คอร์สนี้เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้งและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมบอร์ดคอนโทรลเลอร์

คอร์สนี้ทำให้คุณสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับสมาร์ทโฟนได้

ผู้สอน

  • หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
  • ครูที่ปรึกษา รางวัลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Honor Awards ระดับภาคตะวันออกและกทม.
  • วิทยากรโครงการ E to E ครั้งที่ 3 และ 4 เรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้และใช้งาน Internet of Things(IOT) ด้วย App Blynk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการอ่านค่าเซ็นเซอร์ หรือควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้งและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมบอร์ดคอนโทรลเลอร์(NodeMCU ESP8266) การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับสมาร์ทโฟน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

สามารถเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมบอร์ดคอนโทรลเลอร์ได้
สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับสมาร์ทโฟนได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาโปรเจคด้าน Internet of Things(IOT)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ความรู้พื้นฐานภาษา C

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
  • ครูที่ปรึกษา รางวัลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Honor Awards ระดับภาคตะวันออกและกทม.
  • วิทยากรโครงการ E to E ครั้งที่ 3 และ 4 เรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้