Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
Performance Management System (การจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน)
15
15
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

    หลักสูตร Performance Management System (การจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน) คือระบบที่องค์กรต่างๆควรมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการให้องค์กร หน่วยงานและพนักงานในองค์กร มีเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Goal/KPI หรือ Key Performance Indicator) ในการทำงานที่ชัดเจน และ นำตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งผลการประเมินนั้นสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการอื่นๆต่อไป เช่น เป็นเกณ์ปรับเงินเดือน จ่ายโบนัส ใช้ประกอบการปรับเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงพันาการทำงานอีกด้วย 

โดยภาพรวมกระบวนการของหลักสูตร Performance Management System มีดังนี้

1) ภาพรวม แนวทางการบริหารผลงาน

2) การกำหนดนโยบายบริหารผลงานก่อนจัดทำระบบ

3) ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัท

4) หลักการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานขององค์กร

5) การมอบหมาย KPI องค์กร สู่หน่วยงานต่างๆให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร

6) การกำหนด KPI แต่ละหน่วยงาน ให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง

7) การกำหนดหัวข้อประเมินส่วนบุคคล (Individual KPI)

8) การจัดทำแบบประเมินผลงาน และ วิธีการประเมินผลงานประจำปี

9) การติดตามประเมินผลงานพนักงาน

10) การเชื่อมโยงผลการประเมิน กับการจ่ายผลตอบแทน

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึง ระบบการบริหารผลงาน และการประเมินผลงานแบบใหม่

2) เพื่อให้ผู้เรียน สามารถวางเป้าหมาย/ตัวชี้วัดให้องค์กร หน่วยงาน พนักงาน ที่ชัดเจนในการทำงาน

3) เพื่อให้แต่ละหน่วยงานในองค์กร มีเป้าหมายที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4) เพื่อให้องค์กรมีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ

 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

1) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

2) ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องบริหารและประเมินผลงานพนักงาน

3) ฝ่ายพรักยากรมนุษย์ (HR)

 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

เป็นหลักสูตรที่อธิบายที่มาที่ไปทั้งหมด หากผู้เรียนทำงานในองค์กรอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในมาก่อน 

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1 5267986286e2662f232530eaee54fde1b0c4b8ffb1995affca454bef1273babd

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 0.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2 c67b47bcc536f4ddf963a720202d1b352dd56b1826e37ed6317ef1806874d488

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3 75168ed7dc7ab80d96e901cecae4eb901eee768107b487c57d809c6504903c79

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small 9c4a7730152e90289382e7f3a50b8b3352bd49e0a49ac268dc5db4fad99a6909
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
info@SkillLane.com
SkillLane
@SkillLane
081-996-7150 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 น.)
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้