เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Vol.1-2
5322 web 1689763045
5323 web 1 1689763112

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ

Set 1 คอร์ส เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Vol.1-2 รวม 2 คอร์ส คลิกที่นี่
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดชีพ ในราคาเพียง 1,500 บาท (จากราคาเต็ม 2,400 บาท)
1. เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Vol.1 (ราคา 1,200 บาท)
2. เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Vol.2 (ราคา 1,200 บาท)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Set 2 คอร์ส เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน 1-2 + English Structure สำหรับเตรียมสอบ รวม 3 คอร์ส คลิกที่นี่
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดชีพ ในราคาเพียง 1,800 บาท (จากราคาเต็ม 3,900 บาท)
1. เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Vol.1 (ราคา 1,200 บาท)
2. เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Vol.2 (ราคา 1,200 บาท)
3. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ (ราคา 1,500 บาท)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอร์ส เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Vol.1
ในชุด เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน นี้จะมี 2 Volume คือ     
Volume 1 จะมีอยู่ 60 หัวข้อ หัวข้อละ 20 ประโยค รวมแล้วจะมีประโยคที่จะฝึกพูดทั้งสิ้น 1,200 ประโยค
Volume 2 จะมีอยู่ 40 หัวข้อ หัวข้อละ 30 ประโยค รวมแล้วจะมีประโยคที่จะฝึกพูดทั้งสิ้น 1,200 ประโยค

เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน
ในชุดเลียนลัดพูดอังกฤษนี้จะเป็นการเลียนแบบการพูดแบบธรรมชาติและได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ที่จะทำให้การฝึกพูดภาษาทำได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีธรรมชาติหลายสิบหรือหลายร้อยเท่า ประหนึ่งดุจสายฟ้าแลบ สามารถทำได้ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 ฟังเจ้าของภาษาพูดซ้ำ ๆ
ในบทเรียน เลียนลัดพูดอังกฤษ ชุดสำหรับคนทำงาน จะมีประโยคเกี่ยวกับการทำงาน เป็นประโยคที่มีการใช้พูดบ่อยในที่ทำงานและกับเพื่อนร่วมงาน ที่คัดเลือกมาทั้ง 2 Volume รวมแล้ว 2,400 ประโยค โดยแบ่งเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นบท ๆ พร้อมเสียงจากสำเนียงเจ้าของภาษา สำเนียงอเมริกัน ซึ่งผู้ฟังจะสามารถฟังซ้ำ ๆ ได้ เป็นสิบ เป็นร้อยรอบ หรือฟังจนกว่าจะฟังทัน ซึ่งในตอนแรกอาจจะฟังไม่ทัน เพราะยังไม่คุ้นชินกับประโยคและสำเนียง ก็สามารถที่จะกำหนดหรือลดความเร็วที่วิดีโอลง เมื่อเริ่มคุ้นชินและฟังทันแล้วค่อยเพิ่มความเร็วมาเป็นระดับเป็นปกติ สำหรับขั้นตอนการฝึกและวิธีการ จะอธิบายรายละเอียดแบบเจาะลึกในบทนำหัวข้อ 2. เลียนลัดพูดอังกฤษ 2 ขั้นตอน และ 3. เทคนิคพูดภาษาแบบสายฟ้าแลบ

ขั้นตอนที่ 2 หัดพูดตาม
เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องฝึกพูด โดยจะค่อย ๆ ฝึกพูดช้า ๆ ให้ชัดเจน โดยพยายามเลียนแบบตามเสียงเจ้าของภาษาให้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุด ถ้าพูดไม่ทันก็สามารถลดความเร็วของวิดีโอลง เมื่อฝึกได้คล่องขึ้นแล้วค่อยเพิ่มความเร็ววิดีโอขึ้นจนถึงระดับปกติ จากนั้นก็ฝึกพูดต่อให้ชำนาญจนสามารถพูดได้คล่องโดยไม่ต้องดูวิดีโอ

ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นาน ในบทหนึ่งอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถพูดได้อย่างเจ้าของภาษา ถ้ายังมองภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร ก็สามารถไปทดลองเรียนได้ฟรี จากตัวอย่างใน บทที่ 1.1 และ 1.2 จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในสิ่งที่พูดมาข้างต้น

ขั้นตอนที่ 3 พูดเรื่องที่คิด หรือที่อยากจะพูด
ประโยคที่ให้มานั้นแม้จะมีเป็น 1,000 ประโยค แต่ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกฟังและฝึกพูด บางประโยคที่คิดว่าใช้บ่อยหรือใช้ประจำก็สามารถนำไปฝึกพูดให้คล่อง เพื่อนำไปใช้ในอนาคต บางประโยคจะใช้ฝึกเพื่อเวลาที่คนอื่นพูดมาจะได้ฟังรู้เรื่อง

แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ เมื่อฝึกอย่างคล่องแคล่วและชำนาญแล้ว หลายร้อย หลายพันประโยค จะต้องมองให้เห็นรูปแบบของประโยค เช่น
   I am going to…
   Could you…?
   Can you provide me…?
เมื่อมองเห็นรูปแบบแล้วก็จะสามารถนำรูปแบบนั้นไปพูดในสิ่งที่อยากจะพูด นอกเหนือจากประโยคที่ได้ฝึกพูดมาได้เพิ่มขึ้นอีกหลายพัน หลายหมื่นประโยค

ท่านที่ฝึกขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 จนคล่อง จนเชี่ยวชาญแล้ว ถ้าเป็นหนังจีนกำลังภายใน เขาเรียกว่าเป็นการฝึกวิชากระบวนท่า เช่น ของสำนักเส้าหลิน สำนักเขาบู๊ตึ๊ง เมื่อฝึกใช้ได้เชี่ยวชาญชำนาญก็สามารถก้าวขึ้นเป็นเจ้าสำนักได้ แต่ถ้าฝึกผ่านขั้นตอนที่ 3 จนเชี่ยวชาญแล้ว เป็นการก้าวขึ้นสู่ขั้นปรมาจารย์ หนังจีนกำลังภายในเรียกว่า เป็นสุดยอดของกระบวนท่า ก็คือไร้กระบวนท่า ที่สามารถใช้ได้ตามใจนึกคิด เช่น ปรมาจารย์เตียซำฮงหรือจางซันฟง แห่งสำนักเขาบู๊ตึ๊ง ที่เป็นผู้บัญญัติวิชาไท่เก๊ก ขั้นนี้จึงถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของชุด เลียนลัดพูดอังกฤษ

การที่จะผ่านด่านในขั้นตอนที่ 3 นี้ จะทำได้อย่างไร เราจะไปดูผู้ช่วยที่จะมาช่วยในเรื่องนี้ ผู้ช่วยเป็นใครจะมีเฉลยในวิดีโอ ในบทนำ หัวข้อที่ 1. เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน

ในชุด เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน Volume 1 นั้น จะมีทั้งหมด 60 หัวข้อหรือ 60 บท บทหนึ่งจะมี 20 ประโยค รวมทั้งหมดในชุดนี้จะมีทั้งสิ้น 1,200 ประโยค ในแต่ละบท จะแยกเป็น 2 บทย่อย เช่น บทที่ 1 จะแบ่งเป็น 1.1 กับ 1.2 แต่ละบทย่อย จะมีประโยค 10 ประโยค

ใน Volume 1 จะมีหัวข้อหลัก ๆ คือ
1. การเดินทาง [บทที่ 1-2]
2. การทักทายคนที่ทำงาน [บทที่ 3-6]
3. การเข้าทำงาน [บทที่ 7-12]
4. การรับโทรศัพท์ [บทที่ 13-23]
5. การลา [บทที่ 24-31]
6. การใช้เครื่องอุปกรณ์และโปรแกรมในที่ทำงาน [บทที่ 32-41]
7. การนัดหมาย [บทที่ 42-50]
8. การจัดประชุม [บทที่ 51-60]

จุดเด่นของชุด เลียนลัดพูดอังกฤษ สำหรับคนทำงาน คือ
1. ผู้เรียนจะได้ฝึกฟัง ฝึกพูด จากประโยคที่ใช้บ่อยในการทำงาน ใน Volume 1 รวมแล้วมากถึง 1,200 ประโยค ซึ่งได้แยกตามหัวข้อเพื่อใช้ฝึกพูดเป็นเรื่อง ๆ ถึง 60 หัวข้อ
2. ผู้เรียนจะได้ฝึกฟัง ฝึกพูด จากสำเนียงอเมริกันเจ้าของภาษา ได้ไม่จำกัด
3. เทคนิคการเลียนลัด ใน 2 ขั้นตอน สามารถพูดได้คล่องอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องแปล ใช้เวลาเร็วขึ้นกว่าปกติ มากกว่า 10 เท่า
4. นอกจากผู้เรียนจะได้ฝึกพูดในแต่ละเรื่องแล้ว ยังได้เรียนรู้ศัพท์ ที่ใช้พูดจริงในประโยคต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อ จะทำให้สามารถนำไปใช้พูดได้ทันที

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับ มัธยม ขึ้นไป จนถึงคนทำงานทุกระดับ เพื่อเรียนรู้และนำไปใช้พูดภาษาอังกฤษ
- คนทำงานที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน
- เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
- แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน และ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยต่อยอดในเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้าง
- แนะนำคอร์ส เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation เพื่อใช้ควบคู่ในการฝึกออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
  • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
  • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
  • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com