เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1-2 + Business English สำหรับคนทำงาน
Vdo1businessenglishcover660x390 1646038892
660x390 1687755296
660x390 %281%29 1687755383

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ

Set 1 คอร์ส เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1-2 รวม 2 คอร์ส คลิกที่นี่
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดชีพ ในราคาเพียง 1,500 บาท (จากราคาเต็ม 2,400 บาท)
1. เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 [กิจกรรมภายในบ้าน] (ราคา 1,200 บาท)
2. เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 [กิจกรรมภายนอกบ้าน] (ราคา 1,200 บาท)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Set 2 คอร์ส เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1-2 + Business English สำหรับคนทำงาน รวม 3 คอร์ส คลิกที่นี่
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดชีพ ในราคาเพียง 1,800 บาท (จากราคาเต็ม 3,900 บาท)
1. เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 [กิจกรรมภายในบ้าน] (ราคา 1,200 บาท)
2. เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 [กิจกรรมภายนอกบ้าน] (ราคา 1,200 บาท)
3. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน (ราคา 1,500 บาท)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอร์ส เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 [กิจกรรมภายในบ้าน]
ในชุด เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน จะมีอยู่ 2 ชุด ด้วยกัน คือ
ชุดที่ 1 เป็นกิจกรรมภายในบ้าน ซึ่งมีอยู่ 50 หัวข้อ หัวข้อละ 20 ประโยค รวมแล้วจะมีประโยคที่จะฝึกพูดทั้งสิ้น 1,000 ประโยค
ชุดที่ 2 เป็นกิจกรรมภายนอกบ้าน ซึ่งมีอยู่ 60 หัวข้อ หัวข้อละ 20 ประโยค รวมแล้วจะมีประโยคที่จะฝึกพูดทั้งสิ้น 1,200 ประโยค

วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้พูดภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว ดุจสายฟ้าแลบ!

มีทฤษฎีที่หลากหลายที่จะเรียนรู้ในการพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ 2 แต่เราลืมนึกถึงว่า ภาษาแรกที่เราเรียนรู้นั้นทำอย่างไร ต้องย้อนกลับไปดูวิธีแบบธรรมชาติที่เด็กทารก หัดพูดภาษาแรกของเขา นั่นคือเริ่มจากการฟังแล้วหัดพูดเลียนแบบ เมื่อเรียนรู้มากขึ้นก็จะสามารถพูดได้จากสิ่งที่คิดที่อยากพูด โดยไม่ต้องแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งแล้วค่อยพูด ซึ่งเป็นวิธีช้าและผิดหลักธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ของเด็กทารกก็จะต้องใช้เวลา เช่น การที่จะฟังคำ ๆ หนึ่งนั้นจะต้องมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาก่อนจึงจะได้ยิน เช่นคำว่า "กิน" เมื่อจะกินข้าวจึงจะได้ยินพ่อหรือแม่พูดบอกว่า "กิน" วันหนึ่งจะได้ยินคำว่า "กิน" ไม่กี่ครั้ง การเรียนรู้นี้ก็จะใช้เวลาระยะหนึ่ง

เนื่องจากการฝึกพูดนั้นไม่สามารถฝึกได้จากการอ่านหนังสือ เหมือนที่เราไม่สามารถฝึกว่ายน้ำจากการอ่านตำรา ไม่ว่าจะเป็นตำราที่เขียนโดยนักว่ายน้ำระดับโลกก็ตาม หากแต่ต้องลงว่ายน้ำในน้ำเท่านั้น เหมือนการฝึกพูดก็จะต้องเริ่มจากการฟังแล้วอ้าปากพูดด้วยตนเอง

ในชุดเลียนลัดพูดอังกฤษได้นำประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมการพูดจากสำเนียงเจ้าของภาษา โดยได้แยกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้ง 2 ชุด 110 หัวข้อ ประกอบด้วยประโยคมากถึง 2,200 ประโยค มาให้ฝึกฟัง ฝึกพูดเลียนแบบ ในความถี่หรือความบ่อยตามความสะดวกของผู้ฝึกที่จะสามารถกำหนดได้เองว่า จะต้องการฝึกพูดให้เก่ง ให้คล่อง ให้ชำนาญได้ ในเวลา 1 เดือน, 1 สัปดาห์ หรือในแค่ 1 วัน เพียงแค่ตั้งใจที่จะฝึกพูด จะกี่ครั้ง จะกี่รอบ ฝึกทุกที่ ฝึกทุกเวลา จนกว่าจะพูดได้ พูดเก่ง ถ้ายังไม่ได้ จะไม่ยอม จะไม่เลิกรา

จุดเด่นของชุด เลียนลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน คือ
1. ผู้เรียนจะได้ฝึกฟัง ฝึกพูด จากประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 1,000 ประโยค ซึ่งได้แยกตามหัวข้อเพื่อใช้ฝึกพูดเป็นเรื่องๆถึง 50 หัวข้อ
2. ผู้เรียน จะได้ฝึกฟัง ฝึกพูด จากสำเนียงอเมริกันเจ้าของภาษา ได้ไม่จำกัด
3. เทคนิคการเลียนลัด ใน 2 ขั้นตอน สามารถพูดได้คล่องอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องแปล ใช้เวลาเร็วขึ้นกว่าปกติ มากกว่า 10 เท่า
4. นอกจากผู้เรียนจะได้ฝึกพูดในแต่ละเรื่องแล้ว ยังได้เรียนรู้ศัพท์ ที่ใช้พูดจริงในประโยคต่างๆ แต่ละหัวข้อ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และนำไปใช้พูดภาษาอังกฤษ
- คนทำงานที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน
- เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
- แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน และ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยต่อยอดในเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้าง
- แนะนำคอร์ส เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation เพื่อใช้ควบคู่ในการฝึกออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
  • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
  • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
  • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com