คอร์สแพ็กเกจ Corporate Writing (Pre Intermediate) & E-mail Writing for Business
Preintermediate 6. 660x390 1646041996
Email writing banner 6. 660x390 1637568384 1646052592

คอร์ส "ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน: การเขียน – ระดับกลางตอนต้น" จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลางที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้
- การเขียนบันทึกข้อความภาษาอังกฤษ: เหตุการณ์ที่นัดหมายไว้
- การเขียนการส่งเสริมการขาย
- การบรรยายสินค้า
- การเขียนบรรยายวิธีแก้ปัญหา
- การเขียนเกี่ยวกับข้อมูลเชิงรูปภาพและนัยยะจากรูป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการ และเทคนิคในการเขียนที่ถูกต้อง
- ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนเพื่อใช้ในการทำงานได้จริง
- ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานได้
- ผู้เรียนได้สะสมคลังศัพท์ รูปแบบประโยค หรือวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

สอนโดย Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์) มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และชำนาญเป็นพิเศษใน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด) มานานหลายปี ทำให้เขาได้รับการกล่าวขานให้เป็น “โค้ชภาษา” 

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

11 คอร์ส

  • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
  • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
  • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
  • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)