คอร์สแพ็กเกจ World Wine Producer ผู้ผลิตไวน์รอบโลก
660x390 %282%29 1629653184 1646052335 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390 1633665333 1646052338 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390 %282%29 1629451059 1646052353 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390 %283%29 1634493146 1646052829 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

คอร์สออนไลน์ World Wine Producer: France รู้จักไวน์ฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสมีประวัติศาสตร์การผลิตไวน์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความได้เปรียบทางด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ พื้นดินที่เหมาะสม รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับไวน์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของชาวฝรั่งเศส จึงทำให้ไวน์จากประเทศฝรั่งเศสมีชื่อเสียงระดับโลก อย่างไรก็ดีการเข้าถึงไวน์ฝรั่งเศสยังมีข้อจำกัดค่อนข้างมากเนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชนิดองุ่น เขตการผลิต ผู้ผลิตที่สำคัญ มีจำนวนค่อนข้างมากและภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาที่มีความแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยสิ้นเชิง

รายละเอียดคร่าว ๆ ของคอร์ส
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่รวบรวมข้อมูลในแง่มุมที่สำคัญของไวน์ฝรั่งเศส อันได้แก่ ประวัติศาสตร์การผลิตไวน์ สายพันธุ์องุ่นและสไตล์การผลิตไวน์ กฎการผลิตไวน์ เขตการผลิตที่สำคัญ รวมไปถึงตัวอย่างอาหารฝรั่งเศสและเทคนิคการจับคู่ไวน์กับอาหารฝรั่งเศส

จุดเด่นของคอร์สที่แตกต่างจากคอร์สอื่น
ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องไวน์ การจับคู่อาหารและไวน์ ความรู้พื้นฐานทางเคมีและความสามารถในการสื่อสารภาษาตะวันตกของผู้สอน (อังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส โปรตุเกส) คอร์ส รู้จักไวน์อิตาลี จึงมีเนื้อหาและคำอธิบายที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ของ SkillLane ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในเวลาที่ต้องการ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้จากคอร์สนี้
ผู้เรียนจะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ไวน์จากประเทศฝรั่งเศส โดยสามารถจดจำไวน์ได้จากคุณลักษณะที่แยกแยะตาม Terroir ซึ่งเป็นองค์ประกอบรวมของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และ สภาพพื้นดิน เข้าใจคาแรคเตอร์ของไวน์ฝรั่งเศสตามเขตแคว้นการผลิต รวมถึงเรียกชื่อและอ่านฉลากไวน์ฝรั่งเศสที่มีความสลับซับซ้อนได้ และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไวน์คุณภาพสูงจำนวนมากมาจากประเทศฝรั่งเศสนี้เอง การรู้จักไวน์จากประเทศนี้จึงช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงไวน์คุณภาพดี และยังนำไปสู่การใช้ความรู้ในการพบปะหรือเข้าสู่สังคมของผู้ที่ชื่นชอบไวน์ฝรั่งเศส หรือแม้กระทั่งการเลือกซื้อไวน์ฝรั่งเศสที่ตรงคุณสมบัติที่ต้องการได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
การเรียนรู้เกี่ยวกับไวน์ฝรั่งเศสเป็นการเรียนที่ต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์มาประยุกต์รวมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และอาจรวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เป็นต้น ในบางส่วนของการเรียนอาจมีเรื่องของการจดจำหรือการเรียนเชิงลึกในแต่ละศาสตร์ย่อย อย่างไรก็ดีการมี Passion ในการเรียนรู้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เรียนจะต้องมีซึ่งจะทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความยากลำบากในเนื้อหาของคอร์สไปได้

ประวัติคร่าว ๆ ของผู้สอน
ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ฟ้าลั่น จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโบโลญย่า ประเทศอิตาลี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยความหลงใหลในสไตล์การใช้ชีวิตของชาวอิตาเลียน อ.ฟ้าลั่นได้ศึกษาเกี่ยวกับไวน์และได้รับประกาศนียบัตร Profession Italian Sommelier จากสถาบัน Associazione Italiana Sommeliers ประเทศอิตาลี ในอาชีพการงาน นอกจากรายวิชาทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมแล้ว อ.ฟ้าลั่น ได้เปิดคอร์สระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับไวน์ ให้กับนิสิตและบุคลากร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปผ่านช่องทาง CUVIP และได้เปิดสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อให้ความรู้ด้านไวน์ที่มีชื่อว่า WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์ ในปี 2564 รายวิชา Wine Education ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นรายวิชาเลือกหมวดสหศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SkillLane

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
  • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
  • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
  • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

  • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
  • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

  • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

  • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร