Wine Education ไวน์ศึกษา
660x390 %286%29 1627631653 1646051616 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390 %285%29 1627632172 1646051619 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Aj falan banner  v.2 6. 660x390 1628577037 1646052357 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
ไวน์ศึกษาเบื้องต้นเป็นคอร์สที่ให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มไวน์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนใหม่และผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานบางส่วนสามารถเข้าใจภาพรวมของเครื่องดื่มชนิดนี้ในเวลาอันรวดเร็วและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยเนื้อหาของคอร์สประกอบไปด้วย
- ประวัติศาสตร์ของการผลิตไวน์
- ต้นองุ่นและผลองุ่น
- ขั้นตอนการผลิตไวน์
- ชนิดของไวน์
- สายพันธุ์องุ่นที่สำคัญ
- วิธีการอ่านฉลากไวน์และวิธีการเลือกซื้อไวน์
- เขตการผลิตที่สำคัญ
- ความสำคัญของไวน์ต่อวัฒนธรรม

จุดเด่นที่ทำให้คอร์สนี้แตกต่าง
ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องไวน์ ความรู้พื้นฐานทางเคมีและความสามารถในการสื่อสารภาษาตะวันตกของผู้สอน (อังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส โปรตุเกส) คอร์สไวน์ศึกษาเบื้องต้น จึงมีเนื้อหาและคำอธิบายที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ถูกต้อง และครบถ้วน รูปแบบการเรียนรู้ของ SkillLane ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในเวลาที่ต้องการ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. การเข้าใจความสำคัญของไวน์ในบริบทต่าง ๆ จะทำให้ผู้เรียนได้รับสุนทรียภาพจากเครื่องดื่มชนิดนี้
2. ผู้เรียนไม่เพียงเข้าใจถึงประเภทของไวน์ชนิดต่าง ๆ แต่ยังสามารถใช้ความรู้ในบทเรียนในการเลือกซื้อไวน์ได้
3. นอกจากนี้การมีความรู้เรื่องไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบไวน์ได้อีกด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ไวน์ศึกษาเป็นการรวมเอาศาสตร์หลายศาสตร์มาประยุกต์รวมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ในบางส่วนของการเรียนอาจมีเรื่องของการจดจำหรือการเรียนเชิงลึกในแต่ละศาสตร์ย่อย อย่างไรก็ดีการมี Passion ในการเรียนรู้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เรียนจะต้องมีซึ่งจะทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความยากลำบากในเนื้อหาของคอร์สไปได้

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

7 คอร์ส

 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร