คอร์สแพ็กเกจ HR Formula 3 สูตรสำเร็จที่ HR ควรรู้
1225 660 1646037950 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Objective and key result660x390 1646037976
Web 1646041523

ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่อผู้นำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราอยู่ในโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเคลือ นั่นแปลว่าวิธีการแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้อีกต่อไป 

"High Performance Leadership ความเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง" เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ว่าเราจะนำอย่างไรในยุคปัจจุบัน จะนำอย่างไรในยุคศตวรรษที่ 21 สร้างคนให้เป็นผู้นำที่มองภาพรวม พัฒนาให้คนหน้างานเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาตัวเองทั้งระบบ โดยเนื้อหาหลักๆ ที่จะได้เรียนในคอร์สนี้
- Authentic Leadership ภาวะผู้นำของแท้
- คนคือหัวใจของทีม รีบเร่งสู่ผลลัพธ์ในงาน
- บริหารด้วย 5 ทักษะสำคัญของผู้นำ
- จับจ้องเป้าหมาย Inspire ด้วยภาษา AARC

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พัฒนาทักษะภาวะผู้นำให้มีประสิทธิภาพสูง
- บริหาร และนำทีมให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
- ทักษะสำคัญของผู้นำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพทุกท่าน

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (โค้ชครูแหม่ม)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

10 คอร์ส

  • วิทยากรรับเชิญ และวิทยากรที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ
  • Professional Coaching จาก Thailand Coaching Academy, Thailand Coaching Institute, Semsikkhalai
  • SATIR จาก สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ ประเทศไทย
  • ผู้บริหาร สถาบันคนคิดดี
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ