ซีรีส์ สมรรถนะทางอารมณ์
Emotionep1 6. 660x390 1646050998
Emotionep2 6. 660x390 1646051003
Emotionep3 6. 660x390 1620975428 1646051007
Emotionep4 6. 660x390 1622898844 1646051427
Emotionep5 6. 660x390 1622899061 1646051431

การใช้ชีวิตในสังคมต้องใช้ความสามารถ ทักษะในหลากหลายด้านทั้งที่ตนเองถนัดและไม่ถนัด ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ผลงานต้องดีตามที่ได้รับมอบหมาย การทำงานมีความท้าทาย ต้องใช้ความคิด ไหวพริบ ในการติดต่อประสานงานกับผู้คนที่หลากหลาย ส่งผลให้คุณรู้สึกว่ามีอุปสรรคเข้ามาในรูปแบบแตกต่างกัน เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้คุณมีอารมณ์ที่หลากหลาย หนึ่งในอารมณ์นั้น คือ ความเครียด ความเครียดส่งผลต่อการใช้ชีวิต การทำงานที่ไม่มีความสุข เพราะหลายคนไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ในทันที ความสุขอาจค่อยๆ จางหายไป อารมณ์มีรูปแบบหลากหลาย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความขัดแย้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน อารมณ์เหล่านี้อาจบั่นทอน ทำให้ความสุขในชีวิตคุณลดลงไปเรื่อยๆ คอร์สนี้ ช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของอารมณ์ที่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกที่ส่งผลต่ออารมณ์ การฝึกทักษะ “รู้จักคลังอารมณ์” การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ฝึกทักษะการฟังตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เปรียบเสมือนเกาะป้องกัน สิ่งที่เข้ามามีผลกระทบกับจิตใจ คุณสามารถเลือกที่จะรับรู้ และพัฒนาอารมณ์ไปพร้อมกับการมีความสุขในแบบฉบับของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักคลังอารมณ์ตนเอง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการฟังตนเอง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- คนทั่วไป ที่กำลังรู้สึกว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล อารมณ์ทำให้เกิดความเครียด อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้เลย อยากเพิ่มความสุขให้ตนเองเพิ่มมากขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เข้าร่วมต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึก มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่มีอารมณ์เป็นพื้นฐานในการแสดงออก ไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นทางบวก หรือทางลบก็ตาม


อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
ดร. จอมขวัญ เลื่องลือ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
  • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
  • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
  • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
  • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย