แพ็กเกจ การสร้างและวิเคราะห์การเงิน
การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ใน 1 วัน (Cash Flow Statement)
Banner file template 2020 ps660x390 %282%29 1646042705
Banner file template 2020 ps660x390 %281%29 1646042708
Banner file template 2020 ps660x390 %283%29 1646042712

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ชุดบัญชีและการเงิน

Set 1
1. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
3. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ 

ในราคาพิเศษ 3,500 บาท จากราคาเต็ม 4,500 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/cashflow-fundflow-financial-package

Set 2
1. หลักการบัญชีเบื้องต้น
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
3. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
4. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ 

ในราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาเต็ม 6,000 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/accounting-cashflow-fundflow-financial-package

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
งบการเงินที่หลายท่านคุ้นเคยคือ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน แต่จะมีอีกงบหนึ่ง ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนคือ งบกระแสเงินสด เป็นงบที่ผู้บริหารธุรกิจ ตั้งแต่ ขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ ต่างให้ความสำคัญ เพราะจะได้ทราบถึง การได้มา และการใช้ไป ของกระแสเงินสด

ในชุดนี้จะบอกถึงแนวคิดการจัดทำ พร้อมการวิเคราะห์ อย่างละเอียด ที่จะทำให้ท่านเข้าใจ งบกระแสเงินสด ในเวลา 1 วัน จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูเรื่อง หลักการบัญชีเบื้องต้น ก่อน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา ดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องงบกระแสเงินสดตั้งแต่การสร้างและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน
- เรียนรู้จากวิธีคิด วิธีสร้างและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจ การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้น มัธยม ถึงมหาวิทยาลัยและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น
- หากมีพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น จะทำให้เข้าใจในที่มาของข้อมูล เพื่อสามารถมองการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
  • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
  • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
  • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com