Basic Mixing + Advanced Mixing + Mastering for Sound Engineer
1376 banner 1. 660x390 1646038418
1480 660x390 1646038778
1481 660x390 1646038783

สมัครคอร์สเรียนนี้ สามารถติดต่อเพื่อพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้ (วิธีการติดต่อจะอยู่ในอีเมลที่ SkillLane ส่งให้หลังจากสมัครเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

กว่าจะมาเป็นเพลงเพราะๆ ให้เราได้ฟังกัน คุณรู้ไหมว่าเสียงเพราะๆ เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง ขั้นตอนทั้งหลาย ต้องผ่าน mixing engineer และ mastering engineer ซึ่งการจะเป็น mixing engineer ได้ ต้องมีประสบการณ์นับสิบปี แต่...จะดีกว่าไหม ถ้าคุณเรียนรู้การทำงานของคนเหล่านี้ ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ในคอร์สนี้ ผมจะสอนให้คุณเข้าใจการทำงานของ mixing engineer เรียนรู้การมิกซ์เสียงในระดับพื้นฐาน ที่ผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

เมื่อเรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะสามารถ...
- เข้าใจพื้นฐานการมิกซ์เสียง เช่น Mixdown ความถี่ (Frequency) เทคนิคการฟัง และการปรับ Signal Processors อย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ
- นำความรู้เรื่องการมิกซ์เสียงไปใช้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ sound engineering ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
-
 ผู้ที่สนใจอยากประกอบอาชีพด้าน sound engineering
- ผู้ที่ทำงานทางสาย sound engineering และต้องการความรู้เพิ่มเติม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ควรมีพื้นฐานความรู้ทางด้านดนตรีมาบ้างรวมถึงพื้นฐานการใช้โปรแกรมทำเพลง 

li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} li.li2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545} span.s1 {font: 10.0px Menlo} span.s2 {font: 12.0px Thonburi} span.s3 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'} ul.ul1 {list-style-type: disc} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545} span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
คมกริช พรตระกูล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

3 คอร์ส

  • Sound Engineer และ Producer ชื่อดังระดับประเทศ
  • ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ Jetset'er, Cocktail, Retrospect, ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ฯลฯ
  • เจ้าของธุรกิจห้องบันทึกเสียง Final Mix Studio และ Executive Producer ที่ Music Volunteer