คอร์สแพ็กเกจ ALL SKILL PR for HR ครบทุกงานประชาสัมพันธ์สำหรับ HR
660x390 1646037277 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Journal 660x390 1646041101 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
2305 banner 6. 660x390 1646041837 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Banner file template 2020 ps660x390 1627550675 1646050730 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

องค์กรของคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
พนักงานขาดความมีส่วนร่วมกับองค์กร !
พนักงานไม่รับรู้ข่าวสารขององค์กร !
มีข่าวลือขององค์กรที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นประจำ !
รวมถึงพนักงานขาดความภักดีองค์กรและมีอัตราการลาออกสูงขึ้น

ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากที่ไม่มีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
ไม่รู้การสร้างทีมงานสื่อสารภายใน ขาดวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และไม่เข้าใจว่าคอนเทนต์อะไรที่พนักงานต้องรู้บ้าง
ซึ่งหากไม่ทำการสื่อสารภายในอย่างจริงจัง
จะส่งผลต่อรายได้และความยั่งยืนขององค์กรอย่างแน่นอน

คอร์สนี้จะทำให้คุณเข้าใจระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับเมื่อมีการสื่อสารกันมากขึ้น
และผลดีที่ได้รับจากการสื่อสารภายในต่อผลประกอบการ ภาพลักษณ์ และความยั่งยืนขององค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
- เข้าใจวิธีทำการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ มองเห็นถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขเรื่องการสื่อสารภายใน
- รู้เรื่ององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร โครงสร้างทีมงาน และรูปแบบกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
- สามารถวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร การพัฒนาสื่อที่เข้าถึงพนักงาน และคอนเทนต์ที่ใช้สื่อสารกับพนักงาน
- วิธีการสร้างแผนการสื่อสารภายในประจำปี การประเมินผล พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- การทำกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารภายใน พร้อมกรณีศึกษาที่ได้ผลจริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการผู้บริหาร
- ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารภายในองค์กรทุกประเภท

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
กรกนก จึงภักดี

4.3 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

13 คอร์ส

  • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
  • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
  • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
  • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
  • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

711 รีวิว

17 คอร์ส

  • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต