ปัญญาประดิษฐ์ Neural Network & Autodiff + Recurrent Neural Network + Convolutional Neural Network
2185 %e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c neural network   autodiff web 1646041396
2186 1. 660x390 %281%29 1646041400
Banner660x390 %284%29 1646041404

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Neural Network คือ โมเดลคณิตศาสตร์ (AI) ที่มีความสามารถในการประมาณฟังก์ชันใด ๆ สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งปัญหาการพยากรณ์เชิงตัวเลข (Regression) และปัญหาการจำแนกประเภทของข้อมูล (Classification) สมการของ Neural Network จะอยู่ในรูปของ Y = span{activation_function(WX)} ภารกิจของเราในที่นี้คือหาเมทริกซ์ W ที่ทำให้โมเดลมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงที่สุด ความพิเศษของคอร์สนี้คือ เราจะได้เรียนสิ่งที่เรียกว่า Autodiff (from Scratch) Autodiff คือการเขียน code ให้คอมพิวเตอร์สามารถดิฟได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ว่าจะดิฟกี่ตัวแปร หรือดิฟซับซ้อนแค่ไหน code ที่เราเขียนก็เอาอยู่ ในคอร์สนี้เราจะมาเรียน
1. ทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสร้าง Neural Network (เรียนกันตั้งแต่ assumption ของ model)
2. เขียน Code สร้าง Neural Network from Scratch (เริ่มเขียน code ตั้งแต่ต้นจากความว่างเปล่า)
3. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Neural Network ในชีวิตจริง

จุดเด่นของคอร์ส
1. คณิตศาสตร์ที่ยากจะถูกแปลงเป็น "ภาพ" และถูกอธิบายด้วย "ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้"
2. นักเรียนเห็นภาพรวม (Overview) และความต่อเนื่องของเนื้อหา
3. อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรัดกุม (ย่อยมาให้อย่างดีแล้ว)
4. ตัวอย่างการคำนวณด้วยมือ (เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและทบทวนความเข้าใจ)
5. ส่วนประกอบของคอร์สนี้มีครบทั้ง I) ทฤษฎี II) เขียน code III) การประยุกต์ใช้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่ต้องการเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังจากทำงานของ Neural Network
2. ผู้ที่ต้องการเขียน code Neural Network ขึ้นมาเอง โดยไม่ใช้เครื่องมือสำเร็จรูปใด ๆ
3. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง
4. ผู้ที่ต้องการพัฒนา AI ให้มีศักยภาพสูงขึ้นและตอบโจทย์ specific need ของงานตัวเอง (ใครที่มี pain point กับเครื่องมือสำเร็จรูปจะเข้าใจดี)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรเรียนคอร์ส "Logistic Regression เรียนทฤษฎี เขียนโค้ด ใช้งานจริง" ก่อนเรียนคอร์สนี้ 
https://www.skilllane.com/courses/logistic-regression )

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

17 คอร์ส

  • ตัวแทนประเทศไทยเพียงคนเดียวที่เป็น Speaker งานประชุมคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ"การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการพยากรณ์"
  • นักวิจัยวิจัยเฉพาะทางด้านพยากรณ์ราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินด้วย AI
  • ที่ปรึกษาด้าน AI ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence by Tautology

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

20 คอร์ส

  • พัฒนา New Algorithm สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน