Money Coach on Stage Package 1-5 & Special
1564 1. 660x390 1646039122
1565 1. 660x390 1646039127
 course  money coach on stage660x390 1646039183
 course  money coach on stage660x390 1646039198
Money coach 5 web 1646040114
2841 money coach on stage special 2020 web 1646050387

Money Coach on Stage ชาตินี้ไม่มีวันจน จากหนี้ 18 ล้าน สู่อิสรภาพทางการเงิน

"จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม มันนี่โค้ช)" เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้ 18 ล้านจากครอบครัว

ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

กว่าจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่อง "เงิน" เลย ก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกหลักล้าน หลังจากมั่วกับชีวิตอยู่นาน 7 ปี จึงเริ่มสนใจความรู้ทางการเงินแบบจริงจัง

หันหน้าชนปัญหาแบบมีปัญญาขึ้น จนสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ตอนอายุ 34 ปี มีความสุขกับการไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงาน ไม่มีหนี้ ออกแบบชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้เอง และที่สำคัญ ฟังเสียงหัวใจตนเองมากขึ้น ฟังขี้ปากชาวบ้านน้อยลง (อย่างมีนัยสำคัญ)

หลังมีอิสรภาพทางการเงิน เขาเริ่มต้นเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องให้กับคนไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า

"ความมั่งคั่งและความสุขเป็นสิทธิของทุกคน"

และที่คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความสุขในวันนี้ เพราะพวกเขาขาดความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง

"Money Coach on Stage - ชาตินี้ไม่มีวันจน" คือทอล์กโชว์การเงินครั้งสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้นับสิบปีของผู้ชายคนนี้ และบางทีเรื่องราวของเขาอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม Money Coach)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

1,045 รีวิว

7 คอร์ส

  • โค้ชการเงิน (Money Coach) ชื่อดัง นำคนไทยไปสู่สุขภาพการเงินที่ดี และชีวิตที่มีความสุข
  • นักเขียน Bestseller นักพูด วิทยากร ด้านการเงินและการลงทุน
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง