คอร์สแพ็กเกจ MAYA Course (3D Animation) by ORCA Animation
1 1646050564
2 1646050567
3 1646050575
4 1646050578
5 1646050582
6 1646050585
7 1646050589
8 1646050596

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส Intro to MAYA เป็นคอร์สการใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA โปรแกรมสำหรับผลิตผลงานแอนิเมชั่น 3 มิติระดับโลก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สำหรับเนื้อหาของคอร์สนี้ ประกอบไปด้วย
1) บทที่ 1
- หน้าต่าง What's New Highlight Setting, Output Window, MAYA
- การสร้าง การเซ็ท และการลบ Shelf
- การเคลื่อนย้าย หมุน และขยายวัตถุ
- การควบคุม View port ด้วยเม้าท์และคีย์บอร์ด
- การแสดงวัตถุบน View port
- การเปลี่ยนมุมมองบน View port
- การทำงานของ Preference
- การ Undo / Redo
- การเรียกใช้คำสั่งล่าสุด
- การสลับหน้าต่างระหว่าง Chanel Box กับ Attributes
- การ Set Project / Import / Export ไฟล์
2) บทที่ 2
- ลักษณะและองค์ประกอบของโมเดล
- จุดหมุน (Pivot)
- การ Snap (Glid, Curve, Point)
- การปรับแต่งวัตถุจากคำสั่งต่าง ๆ Boolean (Union, Difference, Intersection), Combine, Separate, Append to Polygon, Fill Hole, Smooth, Sculpt Geometry Tool, Extrude, Mirror, Insert Edge Loop Tool, Multi-Cut, Merge, Delete Edge/Vertex, Bevel, Polycount, Duplicate, Layer, Outliner, Parent, Freeze Transformation, Create Text, Delete History
- การรวมโมเดล (Combine + Merge)
- การ Blend Shape เบื้องต้น
- การสร้างวัตถุจากเส้น Curve
- การทำงานบนเส้น Path
- Nonlinear
- Constrains
- Set Driver / Driven Key
- Soft Rigid Bodies
- Workshop Low Polygon
- Workshop Smooth Shade
- UV Texture Editor / Hyper shade
- Workshop Room

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน
- MAYA (ทุก Version)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือที่สำคัญต่างๆ ในโปรแกรม MAYA เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการทำงานแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้าน 3D Animation วัยตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป หรือน้อยกว่าได้ถ้ามีสมาธิหรือความตั้งใจจริง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
โอฬาร รื่นชื่น
  • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อายุงานกว่า 6 ปี
  • ศป.ม. หลักสูตรศิปมหาบัณฑิต M.F.A. (Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
  • ศศ.บ. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต B.A. (ดุริยางคศาสตร์ สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546