คอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Jazz Series
The singing musician 660x390 1625628200
Developing your jazz drumming ideas 660x390 1625628389
Howtohear 660x390 1625817004
Dominant 660x390 1626249836
Bass 660x390 1626416923
Howtopop 660x390 1625631178
Singing101 660x390 1626418095

หลักสูตร The Singing Musician: Improving Awareness and Basic Skill for Jazz Singing
การเรียนการสอนเบื้องต้นในการปฏิบัติขับร้องแจ๊ส เกี่ยวกับองค์ประกอบของสิ่งที่สร้างสิ่งแวดล้อมทางดนตรี (Musical Environment) ได้แก่ จังหวะ เสียงประสาน และการสื่อสาร อีกทั้งวิธีการนำสิ่งเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ในการแสดงดนตรี อีกทั้งมีการทบทวนเกี่ยวกับเสียงประสาน ทำนอง โสตทักษะ และภาษาทางดนตรีแจ๊สที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการขับร้อง เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ภายในวงดนตรีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1) Know Your Stuff! ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรู้กุญแจเสียง (Key) ของตัวเอง รู้เสียงของตนเองอยู่ตำแหน่งใดของคอร์ด

2) Countoffs, Time feel, and “Bounce” สาธิตวิธีการบรรเลง Groove กับวงดนตรี จำนวน 2 วิธี ได้แก่
- กำหนดให้ Groove เป็นตัวนำ
- ปรับการร้องให้เข้ากับ Groove ในขณะด้นสดหรือขณะกำลังร้องทำนอง

3) The Melody as a Tool ถ่ายทอดเกี่ยวกับการหาโครงสร้างของเพลง วิธีการฟังคอร์ด และการสร้างการด้นสดที่มีความเป็นธรรมชาติโดยใช้ทำนองหลักของบทเพลง

4) English for Thai Singers อธิบายถึงปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงและการใช้วลี โดยผู้เรียนจะต้องสังเกตข้อผิดพลาดในการร้องเนื้อเพลงแจ๊สของตนเอง และพัฒนาตนเองทั้งทักษะการร้อง ทักษะการอ่าน และทักษะการพูด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการร้องเพลงแจ๊สซึ่งนอกเหนือไปจากการร้อง ทั้งด้านการฟัง การหาโครงสร้างบทเพลง โดยเฉพาะการออกเสียงเนื้อร้องเพลงแจ๊ส ซึ่งนักร้องไทยอาจมีปัญหา อีกทั้งจะได้ทบทวนเกี่ยวกับเสียงประสาน ทำนอง โสตทักษะ และภาษาทางดนตรีแจ๊สที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการขับร้องกับวงดนตรี ซึ่งการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ภายในวง

ผู้สอน
อาจารย์ Julian Ramone Carey

สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Jazz Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่
สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Classical Music Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่
สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Music Theory Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
info@SkillLane.com
SkillLane
Line icon @SkillLane
081-996-7150 (จันทร์ - อาทิตย์ 9:00 - 17:00 น.)
Julian Carey
  • อาจารย์ประจำวิชา Jazz Studies คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • heaven, indeed, (2019)
  • Infancia, Cassio Vianna (2017)
  • Three’s a Crowd, Erik Applegate (2018)
  • Native American Dances and Interludes, Conner Shaw (2018)
  • Woodstock, Erik Applegate (2018)
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะดุริยางคศาสตร์ชั้นนำของไทย