Advanced Excel Macro & VBA + การสร้าง User Form
Web 1646036302 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Vdo1exceluserformcover660x390 1646036575 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ Advanced Excel วิธีลัด การสร้าง Macro และ VBA + การเขียน VBA สร้าง User Form ใน 1 วัน ในราคา 2,500 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/Excel-Macro-VBA-User-Form


การใช้งานของโปรแกรม Excel ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้ได้เริ่มพัฒนาการใช้งานจากระดับง่ายๆ มาเป็นการใช้งานที่ซับซ้อน เนื่องจากปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่นำมาใช้นับตั้งแต่ฟังก์ชั่น, PivotTable, กราฟ รวมไปถึงการสร้างชุดคำสั่ง ซึ่งจะมีเครื่องมือที่สำคัญคือ การบันทึก Macro และการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องมือที่ Microsoft ให้มาในโปรแกรม Excel


การใช้ 
VBA ที่ผู้ใช้ส่วนมากมักจะพบกับปัญหาคือว่า ตนเองไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ เพราะไม่ได้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมมา หลายท่านจึงไปใช้การบันทึก Macro แต่ก็มีปัญหาว่า ไม่สามารถทำตามที่ต้องการได้ แม้กระทั่งโปรแกรมเมอร์ ผู้คร่ำหวอดกับการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ มาแล้ว พอมาใช้การบันทึก Macro หรือเขียน VBA ก็จะงง เพราะคำสั่งต่างๆ จะผิดจากแนวทางที่เคยเขียนโปรแกรมมา

ผู้สอนเอง เมื่อครั้งเริ่มใช้ Macro และ VBA ใหม่ๆ ก็หนีไม่พ้นปัญหาเหล่านี้ แต่เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้งานจนทะลุปรุโปร่ง ก็คิดหาแนวทางเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจ จนแนวความคิดนั้นตกผลึก จากการใช้ การสอน จากคำถามของผู้เรียน และจากการรวบรวมปัญหาต่างๆ จนเป็นวิธีการที่ได้พัฒนา ปรับปรุงและสามารถนำมาใช้จวบจนปัจจุบัน อีกทั้งได้สรุปหลักการและวิธีคิดในการสร้างชุดคำสั่งโดยใช้ Macro และเขียนโปรแกรมเพิ่ม เพื่อให้ได้ชุดคำสั่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ทดลองกับผู้ใช้ที่เริ่มใช้ VBA ทั้งที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน กับระดับโปรแกรมเมอร์ ปรากฏว่าสามารถช่วยลดเวลาการเขียนโปรแกรมลงหลายสิบเท่า เมื่อผู้เรียนทำตามและเข้าใจวิธีแล้ว จะสามารถสร้างชุดคำสั่งได้ในเวลาไม่กี่นาที หลายคำสั่งสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งผู้อ่านสามารถทดลองทำตามได้ ตั้งแต่ต้นจนจบ อย่างง่ายๆ ในบท ดูต้วอย่างฟรี” ด้านล่าง

ในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถดูวิดีโอ ตั้งแต่ต้นจนจบก็จะสามารถเข้าใจวิธีการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาไม่ถึง 1 วัน แต่หากต้องการฝึกฝนให้ใช้อย่างชำนาญ ขอแนะนำให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และทำตามขั้นตอนในวิดีโอทีละบท สัก 2-3 รอบ แล้วลองทำเองโดยไม่ต้องดูวิธีทำ จนชำนาญ จึงค่อยไปเรียนในบทต่อไป ทำเช่นนี้จบจบหลักสูตร จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะพิสูจน์จากผู้เรียนมาแล้วกว่า 10 ปี และที่สำคัญวิธีการเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ตลอด ตราบใดที่ยังใช้ Excel อยู่ และยังสามารถใช้ได้กับ Excel ทุกเวอร์ชั่น สามารถใช้ได้กับ Excel เวอร์ชั่น 2010, 2013 และ 2016


เนื้อหาคอร์สเรียน

บทที่ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ Excel

บทที่ พื้นฐาน Macro และ VBA

บทที่ 3 Macro และชุดคำสั่ง

บทที่ การสร้าง Macro อย่างง่ายเพื่อใช้งาน

บทที่ การกำหนด Macro ที่ซับซ้อน

บทที่ การเขียนโปรแกรม

บทที่ การบริหารจัดการ Macro

บทที่ การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
- เข้าใจแนวคิดและวิธีลัด สามารถสร้างชุดคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม VBA ได้ดีขึ้น แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
- อ่านและแก้ไขคำสั่ง VBA ได้ด้วยตนเอง
- สามารถพัฒนาคำสั่ง VBA เพื่อลดเวลาการทำงานซ้ำๆ เพื่อใช้เอง หรือให้ผู้อื่น ทำให้สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน

- ผู้ใช้งาน Excel ที่ต้องการลดเวลาการทำงานซ้ำๆ
- ผู้ใช้งาน Excel ที่ต้องการพัฒนาระบบงานเพื่อใช้เองหรือให้กับผู้อื่น
- ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใจการทำงานของ Macro และ VBA
- ผู้ใช้งานที่ต้องการให้เข้าใจและสามารถแก้ไขคำสั่ง VBA

นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้นมาแล้วพอสมควร
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

243 รีวิว

38 คอร์ส

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
  • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
  • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
  • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com