คอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Classical Music Series
Technique tips for flute playing 660x390 1625633350 1646051548
Cello 660x390 1625639323 1646051552
Snaredrum 660x390 1625641239 1646051556
Guitar 660x390 1626243844 1646051567


หลักสูตร Technique Tips for Flute Playing
การเรียนการสอนการปฏิบัติฟลูตในระดับพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การจับถือเครื่องดนตรี การเริ่มเป่าออกเสียง รูปปากที่ถูกต้อง การฝึกโทนเสียง และการฝึกนิ้ว ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
1) การจับและถือฟลูตที่ถูกต้อง
2) วิธีการเป่าออกเสียง
3) รูปปากที่ดีที่ทำให้เสียงฟลูตมีความชัดเจน
4) การใช้ลมหรือการหายใจในขณะเป่าฟลูต
5) สาธิตการเป่า Long Tone เสียงกลาง ไปเสียงสูง และเสียงต่ำ และการใช้รูปปาก
6) วิธีการตัดลิ้นที่ถูกต้อง พร้อมแบบฝึก
7) การฝึกบันไดเสียงต่าง ๆ
8) แบบฝึกหัด Harmonic เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของปาก
9) สาธิตแบบฝึกหัดต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการบรรเลงฟลูตที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สอน
อาจารย์ ผศ. วรพล กาญจน์วีระโยธิน

สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Jazz Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่
สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Classical Music Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่
สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Music Theory Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วรพล กาญจน์วีระโยธิน
  • ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
  • ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

14 คอร์ส

  • คณะดุริยางคศาสตร์ชั้นนำของไทย