ทวีวรรณ กมลบุตร cover photo
ทวีวรรณ กมลบุตร
ทวีวรรณ กมลบุตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด และ Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

  Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
  Certified Strengths Coach (GALLUP)
  ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  เชี่ยวชาญการสอน หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร

  หลักสูตร Performance Coach for Manager
  มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร
  และสอนพนักงานมากกว่า 100,000 คน

  ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  Master Business Administration (EX-MBA)
  ติดต่อ e-mail: kamonbutr@hotmail.com, taweewan@topservicetraining.com
  Mobile: 089-920-1312 www.topservicetraining.com

  หลักสูตร บริการ (Service)
  Service Mind ปั้นได้
  Service Mind to Service Excellence
  20 Tips for Service Excellence


  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
  - Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
  - Certified Strengths Coach (GALLUP)
  - ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  - เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กรหลักสูตร Performance Coach for Manager
  - มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 100,000 คน
  - ติดต่อ e-mail: kamonbutr@hotmail.com
คอร์สที่สอนโดย ทวีวรรณ กมลบุตร
img
img
ทวีวรรณ กมลบุตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด และ Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
img
ภัทร กิตติมานนท์
กระบวนกรอิสระ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และผู้สอนหลักสูตรสาธารณะ
19 วีดีโอ
3 ชม. 38 น.
พ่อแม่คือแสงเทียน เหนือกว่ารักคือความเข้าใจ
img
ทวีวรรณ กมลบุตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด และ Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
img
ภัทร กิตติมานนท์
กระบวนกรอิสระ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และผู้สอนหลักสูตรสาธารณะ
1,790 บาท
1,490 บาท