ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล cover photo
ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล
ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร Metaverse Creation 101 และหลักสูตรอื่น ๆ
ถึงแม้จะไม่ได้จบสายตรงที่เกี่ยวข้องกับ Computer graphics แต่ก็สามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้าง Metaverse ได้ โดยอาศัย Passion และการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง จนตกผลึกองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนั้นย่อมจะรู้ว่าคนที่ต้องการเริ่มต้นควรจะรู้อะไรก่อนหลังจึงเป็นเรื่องที่ง่ายซึ่งเราสามารถถ่ายทอดส่งให้ทุกท่านได้อย่างน่าประทับใจครับ เนื้อหาคอร์สต่าง ๆ เหล่านี้พรีเมียมมาก ๆ เพราะมันอัดแน่นด้วยความรู้ที่จำเป็นล้วน ๆ ครับ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้อำนวยการหลักสูตร Metaverse Creation 101 และหลักสูตรอื่น ๆ
    - หัวหน้ามินิทีม outsource สร้าง 3D model
    - เจ้าของเพจ "สอนสร้าง metaverse"
    - ผู้เขียน e-book ขายดี "Metaverse และการสร้างรายได้จาก Metaverse"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส