ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว cover photo
ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

5.0 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการ Thammasat Consulting Networking and Coaching Center (CONC) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ

  ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ได้รับโอกาสจากทุนรัฐบาล จนจบการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในระหว่างเรียนในประเทศออสเตรเลียและฝึกงานในหน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย คำถามที่ถามในใจตลอดมาคือประเทศไทยเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไร การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจจะเป็นคำตอบหนึ่งของประเทศ หากแต่ว่าไม่ใช่การพัฒนาแค่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คือการยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  แนวคิดนี้ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนไปสู่การศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารนโยบายเทคโนโลยี และปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการที่จะเป็นฟันเฝืองหนึ่งในระบบการศ๊กษาไทยในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้อำนวยการ Thammasat Consulting Networking and Coaching Center (CONC) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
  - อาจารย์ผู้สอนประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Biotechnology จาก University of Sydney
  - จบการศึกษาปริญญาโทสาขา Technology Policy จาก University of Cambridge Judge Business School
  - จบการศึกษาปริญญาเอกสาขา Management จาก University of Cambridge Judge Business School

5.0 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

1 คอร์ส