ศรัณย์ ศิริ cover photo
ศรัณย์ ศิริ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

323 รีวิว

4 คอร์ส

ศรัณย์ ศิริ
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์


  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ที่ประเทศแคนาดา
  - อาจารย์สถานบัน NetDeisgn (2014)
  - ผู้ร่วมก่อตั้งทีมโฆษณา Alpharit SMM (2018)
  - ฟรีแลนซ์ด้านแอพพลิเคชั่นและเกมบนมือถือ (2011)
  - อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสยามเทคฯ (2016)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

323 รีวิว

4 คอร์ส