ศักดิ์ชัย บุญเจริญยศ cover photo
ศักดิ์ชัย บุญเจริญยศ
ศักดิ์ชัย บุญเจริญยศ
ประสบการณ์ทำงานออกแบบกราฟิกกว่า 20 ปี


    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ทำงานออกแบบกราฟิก อาร์ต บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์, เอเยนซี, โรงพิมพ์, อิงค์เจ็ท กว่า 20 ปี
    - -วิทยากรสอนออกแบบกราฟิกให้กับบริษัท โรงงาน นักเรียน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส