ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง cover photo
ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง

4.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษา ปริญญาเอก : กศ.ด. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท : กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี : กศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์การทำงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Manager Director and Senior System Administrator บริษัท Artifex Design and Effects (DM Group) System Administrator บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด การฝึกอบรม และใบรับรอง 2014.Basic Color Grading : Color Grading & Post-production Workflow CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2015.Assimilate SCRATCH Training SCRATCH v8.3 - 101 Dailies and Finishing CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2016.Advanced Color Grading: Color management/Color Correction CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2017.Basic Color Science for Film &TV Production Workshop CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2018.DaVinci Resolve 14 “Train the Trainer” CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand Basic Color Science for Film & TV Production Workshop CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Introduction to DaVinci Resolve CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2019.DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Advanced Edit CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Colour Correction CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand Color Science & Colour Pipeline for Film/VideoProduction CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ "ถ่ายดีสีสวย by dr.wat"
    - เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรัฐ สอน Cinema and Digital Media Production / Post Production
    - ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ด้าน Digital Video & Post Production

4.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส