ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป) cover photo
ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

2 คอร์ส

ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป)
วิทยากรด้านการเงินการลงทุน และหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์


  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ "ติวสอบ Single license - ติวสอบ IC - Finance Plus"
  - เจ้าของแฟนเพจแนะนำการบริหารการเงิน "Your Wealth Come"
  - วิทยากรด้านการเงินการลงทุน และอาจารย์พิเศษในมหาวิยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
  - ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Young Financial Star 2013 สาย K-Expert star
  - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรด 3.67)
  - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกการเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (เกรด 3.77)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

2 คอร์ส