Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 1 นาที

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

เนื้อหากระชับ ออกแบบมาสำหรับคอร์สออนไลน์โดยเฉพาะ

พูดคุย ตั้งคำถามกับวิทยากรได้ในห้องสนทนา

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 1 นาที

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

เนื้อหากระชับ ออกแบบมาสำหรับคอร์สออนไลน์โดยเฉพาะ

พูดคุย ตั้งคำถามกับวิทยากรได้ในห้องสนทนา

ผู้สอน

ศรัณย์ ศิริ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

321 รีวิว

4 คอร์ส

 • อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ที่ประเทศแคนาดา
 • อาจารย์สถานบัน NetDeisgn (2014)
 • ผู้ร่วมก่อตั้งทีมโฆษณา Alpharit SMM (2018)
 • ฟรีแลนซ์ด้านแอพพลิเคชั่นและเกมบนมือถือ (2011)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสยามเทคฯ (2016)
Alpharit Tutor

4.6 คะแนนเฉลี่ย

321 รีวิว

4 คอร์ส

 • ทีมวิทยากร ทีมอัดและตัดต่อวีดีโอ แอลฟ่าริท

เรียนการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ยึดตามหลักหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกโดย สสวท.

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน
- ได้หลักคิดทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ได้พื้นฐานไปเรียนต่อภาษาอื่น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์เทียบเท่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศรัณย์ ศิริ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

321 รีวิว

4 คอร์ส

 • อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ที่ประเทศแคนาดา
 • อาจารย์สถานบัน NetDeisgn (2014)
 • ผู้ร่วมก่อตั้งทีมโฆษณา Alpharit SMM (2018)
 • ฟรีแลนซ์ด้านแอพพลิเคชั่นและเกมบนมือถือ (2011)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสยามเทคฯ (2016)
Alpharit Tutor

4.6 คะแนนเฉลี่ย

321 รีวิว

4 คอร์ส

 • ทีมวิทยากร ทีมอัดและตัดต่อวีดีโอ แอลฟ่าริท
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้