ดุอย่างไร ให้ได้ใจลูกน้อง

ดุอย่างไร ให้ได้ใจลูกน้อง
สอนโดย
ปานจิต  เฮาว์
ปานจิต เฮาว์

เนื้อหาโดยสรุปคอร์ส


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ


กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนคือใคร


ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรก่อนมาเรียนคอร์สนี้

อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา

Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
เราขอมอบส่วนลด 300 บาท
สำหรับการซื้อคอร์สออนไลน์ครั้งแรก