Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 50 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หมดกังวลเรื่องภาษี

รู้ภาษีจะช่วยประหยัดเงินบนความถูกต้อง

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท

1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 50 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หมดกังวลเรื่องภาษี

รู้ภาษีจะช่วยประหยัดเงินบนความถูกต้อง

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท

คอร์สเรียนออนไลน์ภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่ คอร์สเรียนที่ครอบคลุมทุกภาษีในการทำธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  นำความรู้ด้านภาษีที่ได้มาใช้ในการทำธุรกิจ ทำให้เห็นภาพรวมภาษีทั้งระบบ จะมองภาพรวมของภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง และเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจได้ ทำให้รู้ว่ามีรายได้แบบนี้ต้องเสียภาษีตัวนี้ ทุกรายการค้าที่เกิดขึ้นจะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในคอร์ส Video บรรยาย มีคำอธิบายในประเด็นต่างๆ ของภาษีแต่ละประเภท พร้อมยกตัวอย่างประกอบ มี File แบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ Download ไปฝึกฝน ทบทวน และทำความเข้าใจ ในแต่ละภาษีให้ความรู้ที่จำเป็นและครอบคลุม รวมถึงเทคนิคเคล็ดลับที่ผู้ประกอบการจะสามารถนำมาใช้ได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถเข้าใจภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
2. สามารถจัดทำและยื่นเสียภาษีเบื้องต้นด้วยตัวเองได้
3. สามารถวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลได้
4. สามารถเข้าใจถึงการเสียภาษีในรูปแบบต่างๆ สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้น
5. สามารถนำความรู้มาวางแผนภาษีเพื่อประหยัดค่าภาษีให้กิจการตัวเองได้
6. หมดกังวลเรื่องภาษี เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ประกอบการ
2. เจ้าของธุรกิจ
3. ผู้ประกอบการ SME, Startup

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีความรู้อะไรมาก่อนก็เรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20210106 23732 57419x?1609911560
by Nattapat Ruangmaneeya
Default
by pornnipa t
Default
by Rachseth Sethichawlakul
Open uri20210306 26 1942cgo?1615049474
by นาย วิชญะ
เยี่ยมมากๆครับ
55401229 d5d7 499b 8de0 b0bc876baad0
by Chuthapityim Yimkijboriharn
Default
by จิรศักดิ์ จงศิริ
Open uri20210109 26045 hmsfks?1610210550
by กันตภณ มณีรจนา

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที