Power Query จัดการข้อมูลอย่างทรงพลังบน Excel
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

หากคุณกำลังประสบปัญหา...

1. การเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คุณต้องวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแยกออกเป็นหลายๆตาราง หลายๆชีต หลายๆไฟล์ 
2. ปัญหาต่อมา คือคุณต้องเสียเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันด้วยวิธี Manual ในลักษณะต่างๆ เช่น
   2.1 ใส่สูตรเพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างยากลำบาก เพราะแหล่งข้อมูลมีหลายๆ ตาราง หรือหลายๆ ไฟล์
   2.2 จำเป็นต้อง
ยุบข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดให้เหลือเพียงหนึ่งตาราง (Append Data) แต่ก็เจอปัญหาคือ Excel ไม่มีเครื่องมือ จะขยับไปเขียน Macro&VBA ก็ไม่มีความรู้ (หรือยากเกินไปสำหรับคุณ)
   2.3 จำเป็นต้องนำข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เหล่านั้นมา Join/Merge/VLOOKUP แต่ต้องสูญเสียเวลากับงานดังกล่าวมากมาย เพราะข้อมูลมีหลายๆแหล่ง ต้องทำซ้ำหลายๆ รอบ จนบางครั้งเกิดอาการเมาข้อมูล (Human Error!) และ
ความผิดพลาดก็อาจจะตามมา
3. เท่านั้นยังไม่พอ ปัญหาต่อไปคือ
   3.1 คุณก็ยังต้องเสียเวลากับการ
ปรับแต่งหรือแปลงข้อมูลเหล่านั้น (Transform) ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะนำข้อมูลรวบยอดสุดท้ายไปใช้ประโยชน์สำหรับการทำรายงานสรุปข้อมูลในมิติที่หลากหลาย/ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในมิติต่างๆ/ช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นต้น
   3.2 ท้ายที่สุดคือ หลังจากทำงานเหล่านี้เสร็จเรียบร้อย วันต่อไป เดือนต่อไป หรือปีต่อๆ ไป พอมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามา ก็เจอปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ Update...และถ้าต้องการ Update ข้อมูลใหม่เหล่านั้น คุณก็ต้องกลับไปเจอกับปัญหาข้อที่ 2. อีก ทำให้ต้องเสียเวลากับการทำงานซ้ำๆ ซ้อนๆ รู้สึกว่าเหนื่อยมากมาย!!!

ณ วันนี้... Microsoft ได้พัฒนาเครื่องมืออันทรงพลัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...โดยตั้งฉายาเครื่องมือตัวนี้ว่า "Power Query"
*หากคุณไม่อยากเสียเวลาไปกับการเรียนรู้ Power Query ด้วยตนเอง...คอร์สนี้คือคำตอบครับ!!!

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

1. Excel User ที่ใช้ Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2013 เป็นต้นไป (ที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว หรือเพื่อต้องการเรียนรู้ Power Query เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน) 
   *หมายเหตุ 1 : Excel 2013 ต้องดาวน์โหลด Power Query มาติดตั้งก่อน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด/ศึกษารายละเอียดสำหรับการติดตั้ง)
   *หมายเหตุ 2 : Excel 2016 เป็นต้นไป สามารถใช้งาน Power Query ได้ทันที! (ซึ่งในคอร์สนี้ ผู้สอนจะใช้ Excel 2016 ตลอดหลักสูตร)
2. Excel User ที่ต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วยลดเวลาในการวม(Combine) ข้อมูลจากหลายๆไฟล์/หลายๆตาราง 
และนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำรายงานสรุปเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ RealTime
3. Excel User ที่ต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ (Data Management) ได้อย่างง่าย และอัตโนมัติ
4. Excel User ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล เพื่อทำรายงาน/สรุปข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
5. Excel User ที่ต้องการเรียนรู้การประยุกต์ใช้งาน Power Query ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรวบรวมข้อมูล(Consolidate) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจแบบชาญฉลาด (BI : Business Intelligent)
6. Excel User ที่ผ่านการเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ มาก่อน
7. Excel User ที่เข้าใจการใช้งาน PivotTable & VLOOKUP & IF มาก่อน


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. ควรผ่านการเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ มาก่อน
2. หรือ ควรเข้าใจการใช้งาน PivotTable & VLOOKUP & IF มาก่อน 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยลดเวลาในการรวม(Combine) ข้อมูลจากหลายๆไฟล์/หลายๆตาราง และนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำรายงานสรุปเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ RealTime
2. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ (Data Management) ได้อย่างง่าย และอัตโนมัติ
3. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อทำรายงาน/สรุปข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
4. เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งาน Power Query ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจแบบชาญฉลาด (BI : Business Intelligent) ได้ทันที

คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1. คอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ 
2. คอร์ส Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน
3. Power Pivot, Power BI

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1 5267986286e2662f232530eaee54fde1b0c4b8ffb1995affca454bef1273babd

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 1990.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2 c67b47bcc536f4ddf963a720202d1b352dd56b1826e37ed6317ef1806874d488

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3 75168ed7dc7ab80d96e901cecae4eb901eee768107b487c57d809c6504903c79

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small 9c4a7730152e90289382e7f3a50b8b3352bd49e0a49ac268dc5db4fad99a6909
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สมเกียรติ ช่วยมาก
  • การันตีคุณภาพด้วยประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS
  • วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันอบรมชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฯลฯ
  • ประสบการณ์สอนทางด้าน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access มากกว่า 10 ปี
  • เจ้าของแฟนเพจ สอนเอ็กเซล เพจให้ความรู้การใช้งาน Excel
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
39
4 ดาว
11
3 ดาว
5
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Nattanan Takpradit
สอนดี หลักสูตรดีมากเข้าใจง่าย เรียนสนุก
Default
by Nowarat Sattaponapan
Default
by Thidatip Chaikwang
Default
by Sawitree Phansomboon
Default
by Chalakom Phromkaew
Default
by Chaiwat Rattanathanasiri
Default
by Suchart Wannarad
-
Default
by Nattapong Niewpant
Default
by ไทยศรี โสเสมอ
Default
by Teerawat Pratumchatpakdee
Default
by Sunsanee Boromrit
Default
by Thanakorn Musikachat
Default
by Sunanta Bourkrong
Default
by Suwitaya Poomngam
Default
by จรัส จิตจินดากุล
Default
by Kanyaporn Plang-Plane
Default
by Sarun Auansakulsaree
Default
by Chalita Siriarth
Default
by Poosit Jirapong
Default
by Benya Chantaphan
Default
by เอนก โกมลมาศ
Default
by Manoon Kingkeaw
Default
by Pheerapon Sirisangswang
Default
by Laddawan Chuajedton
Default
by Pittaya Kaewsup
Default
by Kitsada Narapirak
Default
by Pasu Kaypunlert
Default
by Yanisa Panta
Default
by Jaruphat Panrachpiyasiri
416f155d a9a7 4ac2 a8ea 7563e6300bc2
by Duangjai Pokpean
Default
by Winit Pharwingratn
Default
by Siripat Phitakrat
Default
by Sumonchai Nuiprasit
Default
by Kwanchai Jiranantasupong
384758
by Sanchakorn Anuniwat
F0d2784c 8cb4 45c9 9472 25238ab798f6
by Kasem Khongong
Default
by Mayuri Nongbundit
Default
by Chad Jaitiangtham
Default
by Pongsuwit Rodjanaboonchai
Default
by Tamol Wongsafu
Default
by Sureewan Buabmuang
Default
by Watcharee Pankruat
Default
by Wipa Jittapirak
Default
by Kittichai Wongwan
Default
by Nuttapol Saengsai
Default
by Nongrak Inthon
Default
by Pongpaphat Luangakelap
Default
by Teywin Panphuach
Default
by Piyanoot Sridam
Default
by Aphichart Niyomphanitphattana
หลักสูตรดี แต่เทคนิคการพูดไม่น่าฟังเท่าไหร่
Default
by Salisa Suanmul
Default
by Wachinok Rukngan
Default
by Surayoot Rodyam
Default
by สหธน ศรีมานพ
Default
by Krit Kiattisaksri
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9