Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

ผู้สอน

  • ประสบการณ์สอนการใช้โปรแกรมด้านออกแบบเขียนแบบ 20 ปี
  • วิทยากรและบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร บ.เอกชนต่าง ๆ
  • ผู้จัดทำและดูแล Facebook.com/Cadspeedup

เนื้อหา : เรียนรู้คำสั่งต่างๆของ SketchUp เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน 3 มิติ โดยจะปูพื้นฐานการใช้คำสั่งที่จำเป็นทั้งหมดโดยละเอียด พร้อมทั้งแทรกเทคนิคการสั่งงานที่รวดเร็วไปพร้อมๆกัน แล้วประยุกต์ใช้คำสั่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นผลงานที่สมบูรณ์ตามจิตนาการ

เหมาะกับใคร : นักเรียน,นักศึกษา หรือผู้ประอาชีพทางด้านออกแบบ-เขียนแบบ เช่น สถาปนิก,รับเหมาก่อสร้าง,วิศวกร,ช่างเขียนแบบ
ผลที่จะได้รับ : สามารถสร้างชิ้นงาน 3 มิติต่างๆได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์,ตกแต่งห้อง,ออกแบบอาคาร-บ้านพักอาศัย,
โครงสร้างอาคาร ฯลฯ

ต้องมีความรู้อะไรมาก่อน : ไม่จำเป็น เพียงแค่มีจิตนาการว่าต้องการสร้างชิ้นงานอะไรเท่านั้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ประสบการณ์สอนการใช้โปรแกรมด้านออกแบบเขียนแบบ 20 ปี
  • วิทยากรและบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร บ.เอกชนต่าง ๆ
  • ผู้จัดทำและดูแล Facebook.com/Cadspeedup
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้