เข้าใจ 12 tenses ใช้เป็นในพริบตาเดียว
เข้าใจ 12 tenses ใช้เป็นในพริบตาเดียว

เนื้อหาคอร์สเรียน

0. แนะนำบทเรียน

1. Present Simple 

    1.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Present Simple

    1.2 คำบอกเวลาใน Present Simple 

2. Present Continuous

    2.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Present Continuous

    2.2 คำบอกเวลาใน Present Continuous

3. Present Perfect 

    3.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Present Perfect 

    3.2 คำบอกเวลาใน Present Perfect 

4. Present Perfect Continuous

    4.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Present Perfect Continuous

    4.2คำบอกเวลาใน Present Perfect Continuous

5. Past Simple 

    5.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Past Simple

    5.2 คำบอกเวลาใน Past Simple 

6. Past Continuous

    6.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Past Continuous

    6.2 คำบอกเวลาใน Past Continuous

7. Past Perfect

    7.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Past Perfect

    7.2 คำบอกเวลาใน Past Perfect

8. Past Perfect Continuous

    8.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Past Perfect Continuous

    8.2 คำบอกเวลาใน Past Perfect Continuous

9. Future Simple 

    9.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Future Simple

    9.2 คำบอกเวลาใน Future Simple 

10. Future Continuous

    10.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Future Continuous

    10.2คำบอกเวลาใน Future Continuous

11. Future Perfect 

    11.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Future Perfect 

    11.2 คำบอกเวลาใน Future Perfect

12. Future Perfect Continuous

    12.1 การใช้และโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถามของ Future Perfect Continuous

    12.2 คำบอกเวลาใน Future Perfect Continuous


ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกาลเวลา (Tense) ในภาษาอังกฤษทั้ง 12 ตัวมากขึ้น

- มีผู้สอนอธิบายเนื้อหาผ่านคลิปวิดีโอเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

- ผู้เรียนสามารถซักถามและ/หรือแนะนำ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือคำติชมต่างๆ ผ่านคอร์สได้ตรงห้องสนทนา


กลุ่มเป้าหมาย

- เด็ก นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 


ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่

- ไม่จำเป็น

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1 5267986286e2662f232530eaee54fde1b0c4b8ffb1995affca454bef1273babd

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 299.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2 c67b47bcc536f4ddf963a720202d1b352dd56b1826e37ed6317ef1806874d488

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3 75168ed7dc7ab80d96e901cecae4eb901eee768107b487c57d809c6504903c79

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small 9c4a7730152e90289382e7f3a50b8b3352bd49e0a49ac268dc5db4fad99a6909
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รติรัตน์ หอมลา (ครูบิ๊ว)
  • มีความรักในการสอนเป็นชีวิตจิตใจ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องไวยากรณ์พื้นฐานมามากกว่า 5 ปี
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9