วิธีการสอบ Google Adwords Certified ได้ภายใน 7 วััน

วิธีการสอบ Google Adwords Certified ได้ภายใน 7 วััน
สอนโดย
สมภพ ไกรกาบแก้ว
สมภพ ไกรกาบแก้ว

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถ สอบผ่าน Google Adwords Certified ได้ภายใน 7 วัน หรือเร็วกว่านั้น ( ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล )

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

Google Adwords Certified เป็นสิ่งที่การันตีได้ระดับหนึ่งว่า ท่านมีความเข้าใจในการทำ Google Adwords และใบประกาศนี้ เป็นส่วนช่วยในท่านสามารถ สมัครงานได้ในตาม บริษัท Online Agency ต่างๆได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

นักเรียน นักศึกษา

นักการตลาดออนไลน์

เจ้าของบริษัท Smes 

ครู อาจารย์

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


สมภพ ไกรกาบแก้ว
สมภพ ไกรกาบแก้ว
  • กรรมการบริษัท เดอะตรีท้ัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด (ผู้ร่วมก่อตั้ง) 2546-ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท เดอะตรีท้ัช กรุ๊ป จำกัด (ผู้ร่วมก่อตั้ง) 
  • วิศวกรตรวจโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 2543 2545
  • วิศวกรเทคนิค บริษัท คอร์มิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2546 2547
  • ที่ปรึกษา และฝึกอบรมนักธุรกิจ SMEs มาแล้วกว่า 100 ธุรกิจ
  • วิทยากรในโครงการ Google Ignite สอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
  • เจ้าของเว็บไซต์ treetouch.com, thethreetouch.com, blezztile.com
  • เจ้าของเพจ กระเบื้องลายโบราณ Blezz
  • เจ้าของ Agency Online business Thailand ซื่งเป็น Google Partner Badge
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9