สอนโดย
SkillLane Support
SkillLane Support
เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
เอกฉัตร อัศวรุจิกุล

คำอธิบายคอร์สออนไลน์


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ


ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน


อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


SkillLane Support
SkillLane Support
เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
  • Co-founder SkillLane
  • อดีต Management Consultant บริษัท KPMG
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • MBA Kellogg School of Management (Major: Finance, Marketing)
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9