การทำโฆษณา Adwords for VDO

การทำโฆษณา Adwords for VDO
สอนโดย
สมภพ ไกรกาบแก้ว
สมภพ ไกรกาบแก้ว
สมภพ ไกรกาบแก้ว
สมภพ ไกรกาบแก้ว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • วิธีการทำโฆษณาแบบ Remarketing ด้วย Google Adwords

ใครควรเรียนคอร์สนี้

  • นักการตลาดออนไลน์ ที่ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้า หรือสร้างแบรนด์ด้วยกลยุทธ์ Remarketing

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

  • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการใช้งาน Google Adwords มาก่อน
  • เคยทำโฆษณาออนไลน์มาบ้างแล้ว เช่น Facebook Ads, Bing Ads
อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


สมภพ ไกรกาบแก้ว
สมภพ ไกรกาบแก้ว
  • เจ้าของบริษัท เดอะตรีท้ัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด
สมภพ ไกรกาบแก้ว
สมภพ ไกรกาบแก้ว
  • เจ้าของบริษัท เดอะตรีท้ัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด
Pc campaign
Tablet campaign