Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
ค้นพบศักยภาพในตัวเอง ด้วย "ดวงจีน"

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 54 นาที

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 54 นาที

ผู้สอน

นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ (หมอหยู)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

174 รีวิว

3 คอร์ส

 • นักศึกษาแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เจ้าของหลักสูตรนพลักษณ์ จิตวิทยาบุคลิกภาพที่มีความแม่นยำและลึกซึ้ง 
 • นักเขียน eBook Bestseller นิยายแนว How-to ชื่อ "หมอเจ็บ"
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนนศ.ป.โท สขา นวัตกรรมการศึกษา
 • ผู้เขี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบ Homeschool

เนื้อหาคอร์สเรียน

 • พื้นฐานความรู้ดวงจีน

 • การค้นหาธาตุประจำตัวของตนเอง

 • บุคลิกของตนเองตามธาตุประจำตัว

 • การเลือกอาชีพที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ

สามารถตั้งดวงจีนเบื้องต้นของตนเองได้ รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองตามธาตุประจำตัว แนะนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหางานที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน

สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทุกวัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนหรือไม่

ไม่จำเป็น


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ (หมอหยู)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

174 รีวิว

3 คอร์ส

 • นักศึกษาแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เจ้าของหลักสูตรนพลักษณ์ จิตวิทยาบุคลิกภาพที่มีความแม่นยำและลึกซึ้ง 
 • นักเขียน eBook Bestseller นิยายแนว How-to ชื่อ "หมอเจ็บ"
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนนศ.ป.โท สขา นวัตกรรมการศึกษา
 • ผู้เขี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบ Homeschool
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้