คอร์สยอดนิยม

img
img
ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
img
ดร.พยัต วุฒิรงค์
Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB) ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และการบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
25 วีดีโอ: 7 ชม. 51 น.
People and Relationship Management บริหารคนและความสัมพันธ์แบบผู้นำ
img
ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
img
ดร.พยัต วุฒิรงค์
Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB) ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และการบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
1,500 บาท ไม่เก็บหน่วยกิต
4,500 บาท เก็บหน่วยกิต
img
img
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
img
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)
ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อดัง Ookbee และผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks
img
ดร.ศรัญญา เสนสุภา
CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.
img
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล
Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
42 วีดีโอ: 7 ชม. 29 น.
Pitching and Negotiation การนำเสนอและการต่อรอง
img
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
img
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)
ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อดัง Ookbee และผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks
img
ดร.ศรัญญา เสนสุภา
CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.
img
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล
Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
1,500 บาท ไม่เก็บหน่วยกิต
4,500 บาท เก็บหน่วยกิต
img
img
ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
img
ผศ. ดร.พรพิมล จงไพศาล
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
47 วีดีโอ: 8 ชม. 11 น.
Leadership Mindset คิดแบบผู้นำ
img
ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
img
ผศ. ดร.พรพิมล จงไพศาล
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
1,500 บาท ไม่เก็บหน่วยกิต
4,500 บาท เก็บหน่วยกิต
Certificate label fb9eb83475629b8ebaedb7f7a3a33da8ed538e726d22d7398f46529040760399
Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
img
img
ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี (หนึ่ง)
นักพากย์และอดีตนักจัดรายการวิทยุ
img
พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ (ปลาย)
นักพากย์รุ่นใหม่ และหนึ่งในทีมโค้ช Cartoon Club Academy ของการ์ตูนคลับ
img
Cartoon Club Digital Academy
ผู้นำเข้าและเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนอนิเมชั่นยอดนิยม และเจ้าของสถาบันฝึกอบรมการเป็นนักพากย์อนิเมะชื่อ “การ์ตูนคลับ อคาเดมี่”
17 วีดีโอ: 1 ชม. 7 น.
พื้นฐานการพากย์อนิเมะ โดย Cartoon Club Digital Academy
img
ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี (หนึ่ง)
นักพากย์และอดีตนักจัดรายการวิทยุ
img
พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ (ปลาย)
นักพากย์รุ่นใหม่ และหนึ่งในทีมโค้ช Cartoon Club Academy ของการ์ตูนคลับ
img
Cartoon Club Digital Academy
ผู้นำเข้าและเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนอนิเมชั่นยอดนิยม และเจ้าของสถาบันฝึกอบรมการเป็นนักพากย์อนิเมะชื่อ “การ์ตูนคลับ อคาเดมี่”
1,790 บาท
img
img
อ. พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอและการทำพรีเซนเทชั่น
img
เอมิสา รักสยาม (ฝ้าย)
Style Consultant ครูสอนการพูด พิธีกร การปรับภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
img
BetterPitch
BetterPitch พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจ คนฟัง
img
IDEO Empowerment
สถาบันพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้วยจิตวิทยาและศิลปะการแสดง
24 วีดีโอ: 1 ชม. 48 น.
Virtual Presentation & Communication Canvas พูดและนำเสนอออนไลน์แบบมือโปร
img
อ. พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอและการทำพรีเซนเทชั่น
img
เอมิสา รักสยาม (ฝ้าย)
Style Consultant ครูสอนการพูด พิธีกร การปรับภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
img
BetterPitch
BetterPitch พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจ คนฟัง
img
IDEO Empowerment
สถาบันพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้วยจิตวิทยาและศิลปะการแสดง
1,990 บาท
กลับหน้าแรก