คอร์สยอดนิยม

Certificate label fb9eb83475629b8ebaedb7f7a3a33da8ed538e726d22d7398f46529040760399
Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
img
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
21 วีดีโอ: 2 ชม. 50 น.
Introduction to Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
1,890 บาท 1,490 บาท
Certificate label fb9eb83475629b8ebaedb7f7a3a33da8ed538e726d22d7398f46529040760399
Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
img
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
14 วีดีโอ: 3 ชม. 1 น.
World Wine Producer: France รู้จักไวน์ฝรั่งเศส
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
1,890 บาท 1,490 บาท
Certificate label fb9eb83475629b8ebaedb7f7a3a33da8ed538e726d22d7398f46529040760399
Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
img
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
14 วีดีโอ: 2 ชม. 25 น.
World Wine Producer: Italy รู้จักไวน์อิตาลี
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
1,890 บาท 1,490 บาท
Certificate label fb9eb83475629b8ebaedb7f7a3a33da8ed538e726d22d7398f46529040760399
Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
img
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
16 วีดีโอ: 3 ชม. 10 น.
World Wine Producer: New World รู้จักไวน์โลกใหม่
img
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy
img
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย
img
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University General Education Center
img
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์
WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
1,890 บาท 1,490 บาท
กลับหน้าแรก