Course Editor (Proofreader)

Course Editor (Proofreader) คือหนึ่งในทีมที่คิด วางแผน และผลิตคอร์สออนไลน์ทั้งหมดของ

SkillLane เรากำลังมองหาทีมงานคุณภาพ ที่มาร่วมกันสร้างคอร์สออนไลน์ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ เพื่อให้คนไทยได้เรียนคอร์สที่ดีและมีประโยชน์


Responsibilities

  • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเนื้อหาคอร์สออนไลน์
  • ตรวจงานให้ดูสวยงามและเหมาะสม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Requirements

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีความทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และรู้จักสื่อ Multimedia พอสมควร
  • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีความละเอียดสูง ช่างสังเกต เน้นความถูกต้อง
  • ชอบงานตรวจ ชอบงานพัฒนา เพื่อให้งานออกมาดีขึ้น
  • อัธยาศัยดี สามารถทำงานได้กับคนทุกฝ่าย